Gündem

Adalette "2. Enis Berberoğlu olayı"

Ortakları tarafından 50 milyon dolar dolandırıldığını iddia eden işadamı Fehmi Öztürk’ün kazandığı bir davada yerel mahkemenin verdiği karar '2.Enis Berberoğlu olayı' olarak yorumlandı.

Mevlüt Yüksel
Mevlüt Yüksel

İş adamı Fehmi Öztürk’ün eski ortağı Fırat Muşlu aleyhine açtığı “Tahkim Kararı’nın İptali” davası istinaf mahkemesi tarafından haklı görülerek iptal edildi. İş adamı Öztürk bunun üzerine, Sinop İcra Müdürlüğü’ne ilamlı icra takibi başlatarak kararın uygulanmasını talep etti. Ancak Sinop İcra Hukuk Mahkemesi, Yargıtay’ın onaması da bulunan kararı tanımayarak başvuruyu iptal etti.

Türkiye adalet reformuna hazırlanırken, hukukta yaşanan ilginç ve skandal kararlar da arka arkaya geliyor. Bu kararlardan bir tanesinin de Sinop’ta verildiği ortaya çıktı.

50 MİLYON DOLARLIK KUMPASTA SON GELİŞME!

Türkiye’de ve Romanya’da inşaat işleri ile uğraşan Sinoplu işadamı Fehmi Öztürk bundan 3 yıl önce İstanbul’da çeşitli mahkemelere başvurarak eski ortakları tarafından 50 milyon dolar dolandırıldığını iddiasıyla davalar açmıştı. Öztürk’ün açtığı davalardan bir tanesi İstanbul
Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, Öztürk'ün mallarının görüşüldüğü ve kumpasla elinden alındığı gerekçesiyle ”Tahkim Kararı”nın iptaline karar verdi.

İşadamı Öztürk İstinaf Mahkemesi’nin bu kararı ile İstanbul Adliyesi 21.İcra Müdürlüğü’ne başvurdu. Öztürk'ün avukatları İstanbul 22.İcra Hukuk Mahkemesi’ndeki İstinaf Mahkemesi’nin verdiği kararın uygulanması için dava açtı. Ancak dava dosyası tam bir buçuk yıl bekledi. Mahkeme, İstinaf Mahkemesi’nin kararına rağmen Öztürk’ün kumpasla el konulduğu ortaya çıkan mal varlığının üzerindeki icranın durdurulması dosyasına ret cevabı verdi.

HAKKINI BU KEZ DE SİNOP'TA ARADI!

İş adamı Öztürk bu karar sonrası, mallarına konulan icranın durdurulmasını bu kez memleketi Sinop’a giderek talep etti. Öztürk, elindeki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin, 2018/2 esas ve 2018/6 karar sayılı resmi belgesi, yine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2019/781 esas, 2019/2161 karar sayılı 25.3.2019 tarihinde onanarak kesinleşmiş mahkeme kararlarını da alarak icra müdürlüğüne başvurdu. Öztürk’ün başvurusunu kabul eden Sinop İcra Müdürlüğü, başvuruyu kabul ederek Tahkim Heyeti kararının iptalininin tanınması tebligatını Fırat Muşlu’ya yolladı.

HAKİM DOSYA GELMEDEN VE İNCELENMEDEN KARAR VERDİ İDDİASI!

İş adamı Öztürk’ün bu başvurusundan sonra, tebligatı alan eski ortağı Fırat Muşlu, avukatı Mehdi Şahintekin ile beraber Sinop Adliyesi’ne geldi ve icra takibinin iptalini talep etti. Sinop'da 4 gün boyunca görüşmeler yaptığı belirlenen Fırat Muşlu ve avukatı, önce 2021/118 Soruşturma dosyası ile Fehmi Öztürk ve Sinop icra müdürü hakkında şikayette bulundu. Muşlu ile avukatı, bu şikayeti de dosyaya delil olarak sundu ve bu suretle Sinop İcra Hukuk Mahkemesi 2021/3 E sayılı dosya ile takibin iptali için dava açtılar.

ADALETTE "2.ENİS BERBEROĞLU OLAYI" SİNOP’TA YAŞANDI!

Bu başvuru dilekçesi ile Enis Berberoğlu olayının bir benzeri, bu kez Sinop’ta yaşandı. Nöbetçi Hakim A.A., Fırat Muşlu ve avukatının Sinop'taki icra dosyasının iptal başvurusunun ön inceleme tutanağı ile icra dosyasını istedi. İddialara göre hakim A.A.,daha dosya gelmeden ve incelemeden durdurma kararı verdi.

Hakim A.A.’ın verdiği bu karar ile, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu olayına benzer bir durum ortaya çıktı. Sinop’taki yerel mahkeme en yüksek yargı organı Yargıtay’ın kararını yok saydı.

Bununla birlikte işadamı Fehmi Öztürk’ün icra takibi başvurusu da durdu.

ASIL AMAÇ İŞ ADAMIN OTELİNİN İCRADAN SATIŞINI SAĞLAMAK!

Bu karar üzerine, iş adamı Fehmi Öztürk hemen avukatı aracılığıyla bu davaya ve alınan durdurma kararına karşı gerekli itirazları yaptı. Öztürk bu itirazı yaparken asıl amacın elinde kalan son malı olan, Çanakkale’nin Lapseki İlçesi’ndeki otelinin, 5 Mart 2021 tarihinde icradan yapılacak satışını sağlamak olduğu anlaşıldı. Mağdur iş adamı Fehmi Öztürk başına gelen son olayı mahkemeye verdiği dilekçede şöyle anlattı:

”Sinop İcra Hukuk Mahkemesi önceden dosyaya sunulan Çanakkale’nin Lapseki İlçesi’nde bulunan otelin, dosyaya sunulan satış kararı ile aynı güne ölenden sonraya duruşma günü vererek, satışın önünün açılmasına yardımcı olacak skandal bir karara imza attı.Bu benim davam,Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklara en açık örnektir.Ancak tüm bunlara rağmen ben kumpasla elimden alınan haklarımı hukuk aracılığı, ile haklarını sonuna kadar arayacağım. Gerçekler, geç de olsa yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve çıkmaya da devam edecek."

SİNOP’TA İKİNCİ HAKİM DE YARGITAY KARARINI REDDETTİ!

Sinop’ta Fehmi Öztürk’e ikinci şok ise yine bir başka hakimden geldi. Sinop Adliyesi İcra Hukuk Mahkemesi hakimlerinden Z.G de Sinop İcra Müdürlüğü’nün başlatmış takibin iptaline karar vererek bir kez daha Yargıtay’ın onayladığı ve Anadolu İstinaf Mahkemesi’nin Fehmi Öztürk lehine verdiği kararını iptal etti.

Hakim Z.G.,iptal kararı yazısında gerekçeli kararını da daha sonra yazacağını belirtmesi dikkat çekti. İş adamı Fehmi Öztürk’e Öztürk, yaşadıkları sonrasında avukatları aracılığı ile durumunu, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’na bir dilekçe vererek hakim Z.G. hakkında şikayetçi oldu.