Sağlık |

Yaşlılara ve bakıma muhtaç hastalara büyük hizmet: Evde sağlık sistemine nasıl başvurulur?

Türkiye genelinde yaşlılara, bakıma muhtaç hastalara ve engellilere Sağlık Bakanlığı tarafından evde sağlık hizmeti verilmektedir. Verilen bu hizmetle hastaların çoğu gereksinimleri evden çıkmasına gerek kalmadan karşılanmaktadır. Evde sağlık sistemine dahil olan hizmetler, evde sağlık sistemine başvurabilecek kişiler ve nasıl başvurulacağının detayları haberimizde...

Evde Sağlık Hizmetlerinde amaç; ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında yapılması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi amacıyla Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından sunulacak olan evde sağlık hizmetlerinin teşekkül ettirilmesi, sevk ve idaresi ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanmasına dair usul ve esasları belirlemek; bu hizmetlerin, sosyal devlet anlayışına uygun olarak, yurt genelinde eşit, ulaşılabilir, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NEDİR?

Çeşitli hastalıklar nedeniyle evde sağlık hizmeti almaya ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulmasıdır.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ NELERDİR?

-Hastaya konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, bulunduğu ev ortamında muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetleri.

-İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi.

-Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması.

-Hastanın ve ailesinin, evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ile hastalık ve bakım süreçleri hakkında bilgilendirilmesi.

-Hastaya, evde kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanlar konusunda, eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesi.

-Gerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ve/veya sağlık kuruluşundan evine naklinin yapılması.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDEN KİMLER FAYDALANIR?

-Yatağa bağımlı hastalar,

-Yatağa yarı bağımlı hastalar

-Terminal dönem palyatif bakım hastaları,

-İleri derecedeki kas hastaları,

-Alzheimer, demans, parkinson tanılı hastalar.

-Yalnız yaşayan ya da ailesiyle birlikte yaşayan engelli bireyler,

-Yaşlılar,

-Hastaneden taburcu olup, artık tedavisi evde devam etmesi gereken hastalar,

-Evde fizyoterapi, psikoterapi ihtiyacı olanlar,

-Alzheimer, demans, parkinson tanılı hastalar.

EVDE SAĞLIK HİZMETİNE NASIL BAŞVURULUR?

- Hasta veya hasta yakınları tarafından 444 3833 numaralı Ulusal Çağrı Merkezini ya da Alo 153'ü arayarak Evde Sağlık Hizmetlerine başvurabilirler.

- Aynı zamanda internet üzerinden de başvu yapılabilmektedir. 

Evde Sağlık Hizmetlerine internet üzerinden başvurmak için buraya tıklayınız

- Başvuru sırasında hastanın ve başvuruyu yapan kişinin kimlik, adres ve telefon bilgileri gerekmektedir.

- Başvuru sonrasında hastaya en yakın konumdaki kurum en kısa zamanda başvuru yapılırken belirtilen numarayla iletişime geçerek bir randevu oluşturur.