Popüler Haberler |

Viskozite nedir? Fizikte viskozite nedir?

Bir malzemenin akışa karşı direncinin ölçümü olarak bilinen viskozite kavramının ne olduğu, fizikte viskozite kavramının ne anlama geldiği büyük bir merakla araştırılıyor. Peki, viskozite nedir? Ayrıntılar haberimizde...

Akışkanlar hariç tüm gerçek akışkanlar yüzey gerilimine karşı direnç gösterirler. Öte yandan, yüzey gerilimine hiç direnç göstermeyen bir akışkan "ideal akışkan" olarak adlandırılır. Bu bağlamda, viskozite kavramının ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, viskozite nedir? Detaylar haberimizde...

VİSKOZİTE NEDİR?

Viskozite, bir akışkanın, yüzey gerilimi altında deforme olmaya karşı gösterdiği direncin ölçüsüdür. Akışkanın akmaya karşı gösterdiği iç direnç olarak da tanımlanabilir. Viskozitesi yüksek olan sıvılar ağdalı olarak tanımlanırlar.

VİSKOZİTE ÖLÇÜMÜ

Viskozite, iki farklı yaklaşım kullanılarak ölçülebilir:

Dinamik kayma viskozitesi: kayma gerilimi (kuvvet) akışkana mekanik olarak uygulanır ve akışkan katmanının sabit bir malzeme üzerinde hareket hızı ölçülür. Viskozite = Kesme Gerilmesi / Kesme Hızı

Kinematik viskozite (momentum difüzivitesi veya akış süresi olarak da bilinir): yerçekimi kuvveti altında sabit bir malzemenin üzerinde hareket ederken sıvının akış hızını ölçer. Bu durumda, kuvvet ölçülmez çünkü kinematik viskozite, akışkanın yerçekimi altında ne kadar hızlı hareket ettiğinin bir ölçüsüdür.