Popüler Haberler |

Veraset ve İntikal vergisi kimlerden alınır? Veraset işlemleri nerede yapılır?

Miras kalan herhangi bir gayrimenkul, taşınır mal ya da bankadaki paranın mirasçılara intikal edebilmesi için çıkarılan ilama veraset ilamı denir. Bu ilam çıkartıldıktan sonra ise veraset ve intikal vergisinin ödenmesi gerekir.

Veraset ve İntikal vergisi nedir? Kimlerden alınır? Veraset işlemleri nerede yapılır?

Veraset ve İntikal vergisi beyanneme edilerek ödenen bir vergidir. Miras yoluyla kazanılan gayrimenkul, taşınır mal ve banka hesaplarındaki paranın mirasçılara intikal eder. Ancak bunun için veraset işlemlerinin başlatılması ve sonuçlandırılması gerekir. Mirasçı konumunda olan vatandaşların pek dikkat etmesi gereken veraset ve intikal vergisi beyanname edilerek vergi dairelerine verilir.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ NEDİR? KİMLERDEN ALINIR?

Mirasçı pozisyonunda olan her bir kişinin, miras kalan malların devri ve intikali için yapılan veraset işlemlerini yapması gerekir. Öncelikli olarak da veraset ilamı çıkartılmalıdır. Veraset ve intikal vergisi, mirasçılardan alınır.

Veraset ilamını ya noterden ya da sulh hukuk mahkemesinden alabilirsiniz.

Eğer nüfus kayıtlarında kapalı kayıt mevcut değil ise noterden ücreti mukabilinde veraset ilamının alınması mümkün olmaktadır. Notere başvurmak suretiyle kapalı kaydın olup olmadığını öğrenmek mümkün olmaktadır. Bunun için ise yalnızca mirasçılardan birinin nüfus kağıdıyla birlikte notere başvurusu yeterli olmaktadır.

Veraset İşlemleri Nasıl Yapılır? Veraset Beyannamesi Nereye Verilir?

VERASET İŞLEMLERİ NASIL BAŞLARI? BEYANNAME NEREYE VERİLİR?

Veraset beyannamesi, vefat etmiş durumda olan kişinin baplı bulunduğu yer olan vergi dairesine hazırlanır. Vefat eden kişinin ikametgâhı yabancı bir memlekette ise; Türkiye’deki son ikametgâhının bulunmakta olduğu yerdeki vergi dairesine verilir.