Popüler Haberler |

Veraset ilamı nedir? Noterden veraset ilamı nasıl alınır?

Bir insanın vefatından hemen sonra mirasın paylaşımı için yapılan aşamalardan biri olan veraset ilamı, mirasçıların hak sahibi olduklarını ispat ederek mal paylaşımı aşamasına geçilmesi olarak bilinmektedir. Diğer bir şekilde de veraset ilamı aslında miras bırakan kişinin ölümü halinde esas mirasçıların kimler olduğu ve bunların hangi oranlarla mirasa hak kazandıklarını gösteren bir belgedir. Burada asıl konu ise ‘veraset ilamı nasıl alınır’ sorusuna cevap bulmaktır.

Veraset ilamı kısaca halk arasında mirasçılık belgesi olarak da bilinmektedir. Mirasa hak kazanan kişileri ve bunlara ait miras paylarını gösteren bir belge olan veraset ilamı, medeni kanunun 598. maddesinde düzenlenmiştir.

Ölümle beraber ölenin önce mirası açılır. Miras paylaşımı süresi gelene kadar tüm mirasçılar terekede yer alan bütün mallara elbirliği ile malik olarak bu yer alan malları her bir mirasçı kanunen kullanma hakkına sahiptir. Terekedeki taşınır mallar ya da taşınmaz mallar mirasçıların en yasal hakkıdır. Ancak taşınmaz mallar veya miras bırakan kişinin bankadaki parasını çekebilmek adına veraset işlemleri yapılarak mirasçıların kendilerini ispatlamaları gerekmektedir.

Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Veraset ilamı daha öncesinde 2011 senesine kadar sadece sulh hukuk mahkemelerinden alınabiliyordu. Ancak son yapılan kanun değişikliği ile beraber sulh hukuk mahkemelerinin yanı sıra veraset ilamı artık noterler vasıtası ile de alınabilmektedir.

Veraset ilamını noterden alabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunun haricinde noter yetkisiz olduğu için sizi mutlaka mahkeme yönlendirecektir. Bu şartlar ise şöyle sıralanmaktadır:

- Veraset ilamı talep eden kişinin mutlaka yasal mirasçı olması gerekmektedir. Yani diğer bir ifade ile mirasçı ile miras bırakan arasında soy bağı olması şarttır.

- Ölenin ya da mirasçılardan birinin yabancı olmaması,

- Ölenin ya da mirasçılardan birinin evlatlık olmaması,

- Ölenin ya da mirasçılardan birinin gaip olmaması,

- Miras bırakanın vasiyetname düzenlememiş veya miras sözleşmesi yapmamış olması,

- Miras bırakanın ya da mirasçılardan birinin ölüm tarihinin aynı gün olmaması

- Miras bırakan 23 Kasım 1990 tarihinde önce vefat ettiyse ve eşi de halen hayattaysa veraset ilamı belgesi alabilmek için mahkemeye başvurması gerekmektedir.

Veraset İlamı İçin Gerekli Olan Belgeler

Yukarıda yer alan şartlar gerçekleştirdiği takdirde mirasçılardan herhangi biri aşağıdaki belgelerle birlikte veraset ilamı almak için başvuru gerçekleştirebilmektedir.

- Nüfus kayıt örneği

- Ölüm belgesi,

- Veraset ilamı dilekçesi

Veraset ilamının geçerlilik süresi için bir zaman durumu söz konusu değildir. Veraset durumu değişmediği ve buna itiraz edilmediği sürece veraset ilamı her zaman geçerliliğini korur. Veraset ilamı çıkarmak için 1 ay içerisinde mutlaka başvuru yapılması gerekmektedir. Bu süre, atanmış mirasçılar için miras bırakanın ölümünden itibaren başlar. Atanmış mirasçı, mirasçı olduğunu daha sonradan öğrenmişse bu süre öğrendiği tarihten itibaren başlamaktadır.