Ekonomi |

Varlık Fonu ile Türkiye'ye yılda 70 milyar dolar yatırım!

Türkiye Varlık Fonu, yönetiminin de belirlenmesinin ardından yerli ve yabancı yatırımcıya kendini daha iyi anlatabilmek için internet sitesi hazırladı. Sitede en çok dikkati ise Türkiye’nin 2030 yılına kadar altyapıya yapacağı yılda ortalama 70 milyar dolara ulaşan yatırım miktarı çekti.

Aktif büyüklüğü 160 milyar dolara ulaşan Türkiye Varlık Fonu (TVF) için internet sitesi kuruldu. Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bostan'ın mesajının da yer aldığı sitede, fonun amaçları, "Önemli kamu varlıklarında değer artışı sağlayarak ekonomik büyümeye katkıda bulunmak, sermaye piyasalarının araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, stratejik önem arz eden sektörlerin gelişmesine ve büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek amacıyla Türkiye Varlık Fonu'nu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek" olarak özetlendi.

15 YILDA 1 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM

Türkiye'nin 2030 yılına kadar yılda 70 milyar dolarlık planlanmış altyapı yatırımı olduğuna dikkat çekilen Varlık Fonu'nun sitesinde, kamu ve özel sektörünün 15 yılda toplam 1 trilyon dolarlık yatırım yapacağına yer verildi.

Varlık Fonu'nun www.turkiyevarlikfonu.com.tr adresinde, Fon hakkında bilgiler, yönetim kurulu üyeleri, ilkeler başlıkları adı altında tanıtıcı bilgilere yer verildi. İlkeler başlığı altında, "profesyonel yönetim, şeffaflık, performans odaklılık, sürdürülebilirlik, risk yönetimi ve hesap verilebilirlik" başlığı altında 5 ilke sayıldı.

BÜYÜK PROJELER SAYILDI

"Neden Türkiye" başlıklı bölümde, altyapı ve yatırımlarla ilgili bilgilere yer verildi. Türkiye'nin 2030'a kadar altyapıya yılda 70 milyar dolar yatırım yapacağı belirtildi ve büyük projelere yer verildi. Planlanmış yatırımlar başlığı altında 11 proje sayıldı. En üst sırada Akkuyu nükleer santrali geldi. Akkuyu nükleer santralinin büyüklüğü 20 milyar dolar olarak, ikinci sıradaki sağlık kampüsü projeleri 16.1 milyar dolar, Sinop nükleer santrali 16 milyar dolar olarak yer aldı.

BAĞIMSIZ YÖNETİM

"Performans odaklılık"' başlığı altında şirketlerin yönetiminde risk-getiri beklentisinin karşılanmasının öncelikli hedef olacağına değinilen internet sitesinde, "sürdürülebilirlik" başlığı altında da yeni yatırım tercihlerini dış etkilerden bağımsız uzun vadede sürdürülebilir şekilde yönetileceği belirtildi. "Risk yönetimi ve hesap verebilirlik" başlığı altında ise, "Varlık Fonu, operasyonlarına bağlı ortaya çıkabilecek riskleri belirleyip düzenli raporlayacaktır" denildi.