Teknoloji |

Türkiye'den Microsoft'a soruşturma açıldı! Bilişim devi ne ile suçlanıyor?

Rekabet Kurulu, internet kafelere yönelik hazırlanan 3+ Projesi kapsamındaki 4054 sayılı Kanun'un ihlal edilmediğine dair kararının Danıştay 13. Dairesi tarafından iptal edilmesi üzerine Microsoft hakkında soruşturma açılmasına karar verdi...

Microsoft`a Türkiye`de soruşturma açıldı

22.05.2017 15:12Son güncelleme: 22.05.2017 15:24
Rekabet Kurumu, Microsoft Bilgisayar hakkında soruşturma açtı. Gerekçe, rekabeti ihlal suçlaması.

Rekabet Kurumu, Microsoft Bilgisayar hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu, internet kafelere yönelik hazırlanan 3+ Projesi kapsamındaki 4054 sayılı Kanun'un ihlal edilmediğine dair kararının Danıştay 13. Dairesi tarafından iptal edilmesi üzerine Microsoft hakkında soruşturma açılmasına karar verdi...

Rekabet Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Rekabet Kurulu, internet kafelere yönelik olarak hazırlanan “3+ Projesi” kapsamında 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiği iddiasını içeren şikayet başvurusunu Danıştay 13. Dairesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan ön araştırmada, söz konusu faaliyetler incelenmiş, 07.12.2011 tarihinde 11-60/1555-550 sayı ile şikayetin reddine ve soruşturma açılmamasına karar verilmişti. Ancak anılan Kurul kararı Danıştay 13. Dairesinin, 25.10.2016 tarih, 2012/1000 E. 2016/3413 K. sayılı kararı ile iptal edildi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 20.04.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili mahkeme kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına 17-13/171-M sayı ile karar verdi."