Gündem |

Türkiye'de ilk defa 'Savunma sanayii tarihi sempozyumu' düzenleniyor

Milli Savunma Üniversitesi'nde , Türk Tarih Kurumu, Savunma Sanayi Başbakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi tarafından Türkiyede ilk defa Savunma Sanayii Tarihi Sempozyumu düzenleniyor. Sempozyumda Hunlar, Selçuklular, Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyetinde savunma sanayimizin değişik dönemlerine ait birçok tebliğ sunuluyor.Mete Han döneminde kullanılan silahlardan günümüzde harp konseptini değiştiren Bayraktar SİHA'lara kadar birçok alanda tebliğ sunulacak.

Milli Savunma Üniversitesi, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle savunma sanayiinin tarihine dair ill defa düzenlenen Türk Harp Sanayii Tarihi Sempozyumu, Milli Savunma Üniversitesi Yenilevent yerleşkesinde başladı.

Sempozyum, 12-13 Mayıs tarihlerinde iki gün boyunca 3 farklı salonda 22 oturumla gerçekleştiriliyor. Sempozyum boyunca, "Antik Çağlardan Modern Çağlara Silahlar" ve "1. Ordu At Koşum Takımları" isimli sergilerin yanısıra 14 Mayıs'ta “Tarih Boyunca İstanbul Boğazı’nın Savunma Anlayışı: Boğaz Tahkimatı, Kaleler, Tabyalar” temalı gezi icra edilecek. Türk harp sanayii konusunu ele alan ilk akademik toplantı olma özelliğini taşıyan sempozyumun düzenli hale getirilerek iki senede bir düzenlenmesi planlanıyor.

Alanında uzman 110 akademisyen ve araştırmacının katılacağı sempozyumda sunulacak tebliğ konu başlıkları şöyle: Osmanlı'dan cumhuriyete deniz ve kara harp sanayii, Asya Türk devletlerinde harp aletleri ve silah üretimi, Osmanlı döneminde mühimmat üretimi, Cumhuriyet döneminde savunma sanayii politikaları ve hava harp sanayii, Cumhuriyet döneminde Türk uçak ve roket üretimi, Osmanlı'da ateşli silah üretimi ve kullanımı, klasik dönemde Osmanlı top üretimi, Cumhuriyet döneminde Türk uçak ve hava savunma sanayii, klasik dönemden son döneme Osmanlı tüfek üretimi ve ithalatı, yenileşme döneminde Osmanlı gemi inşa faaliyetleri, Cumhuriyet döneminde harp sanayii teşebbüsleri ve müteşebbisleri, Osmanlı'dan Cumhuriyete barut ve mühimmat üretimi, Cumhuriyet döneminde askerî fabrikalar, Osmanlı harp araçları ve sanayii yapıları. Sempozyumda en eski çağlardan günümüze Türk tarihindeki inovatif gelişmelere odaklanan çeşitli silahlara dair bildiriler olduğu gibi Bayraktar SİHA'lardan bahsedilen yakın geçmişe dair bildiriler de bulunuyor.