Türk Yahudi cemaatinden yeni reform paketine bakış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İnsan Hakları Eylem Planı' adı altındaki reform paketini açıkladı. Toplumun her kesimini ilgilendiren reform paketi, Türk Yahudi cemaati tarafından da olumlu karşılandı. Cemaatin haftalık yayın yapan Şalom gazetesi, 'nefret söylemi ve ayrımcılıkla mücadele kapsamında da etkinliğin artırılması' konusuna dikkat çekti.

İçerik: SuperHaber
İçerik: SuperHaber

Türk Yahudi toplumuna yönelik yayın yapan Şalom gazetesi, bu haftaki manşetini Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan reform paketine ayırdı.

Haftalık yayın yapan gazetenin Genel Yayın Yönetmeni İvo Monilas, ilk sayfayı Twitter hesabından paylaştı. Monilas, "Yeni sayı birazdan elinizde.Gündem insan haklarıyla ilgili reform paketi. Nefret suçu ve ayrımcılıkla ilgili Ceza Kanunu’na düzenleme gelecek." dedi.

GAZETEDE GENİŞ YER VERİLDİ

Gazetede reform paketi ile ilgili detaylara geniş bir şekilde yer verilirken, 'Ayrımcılık ve nefret suçuyla etkin mücadele' konusuna vurgu yapıldı.

İki yılda uygulanması planlanan eylem paketinin vurgulanan 11 temel ilkesinden biri, “Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın, herkes hukuk önünde eşittir” olarak belirlendi.

Gazetede bu ilkeler şöyle aktarıldı:

DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ

Din ve vicdan özgürlüğünün en geniş anlamda sağlanması için belirlenen faaliyetler de eylem planında detaylı olarak yer aldı. Bunlardan bazıları, hangi dine mensup olursa olsun kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrencilere, dini bayramlarında izinli sayılma imkanı, gayrimüslim cemaat temsilcileriyle sorunların tespiti ve çözüm önerileri geliştirilebilmesi amacıyla düzenli toplantılar yapılması, gayrimüslim cemaat vakıfları seçimine ilişkin Vakıflar Yönetmeliği’nde düzenleme yapılması olarak açıklandı.

Nefret söylemiyle mücadelenin artırılması

“Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri nedenlerle yapılan nefret söylemi ve ayrımcılıkla etkili bir şekilde mücadele edilecektir” ifadesinin yer aldığı eylem planında bu yönde çalışma hayatında, eğitimde, ceza kanunlarında atılacak adımlar belirlendi. Medya çalışanlarının da nefret söylemi ilgili farkındalıklarının arttırılması amaçlar arasında yer alıyor.

Din ve vicdan özgürlüğünün en geniş anlamda sağlanması için belirlenen faaliyetler

A - Din ve vicdan özgürlüğünün en geniş şekilde teminat altına alınması için ilgili mevzuat ve uygulama uluslararası insan hakları standartları doğrultusunda gözden geçirilecektir.

B - Hangi dine mensup olursa olsun kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrencilere, kendi dini bayramlarında izinli sayılma imkanı getirilecektir.

C - Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara kendi dini bayramlarında açık görüş ve görüntülü görüşme gibi ilave haklar sağlanacaktır.

D - Kamunun kullanımına tahsis edilmiş bina ve alanlarda, ihtiyaç ve talep durumu dikkate alınarak, farklı din mensuplarının dini yükümlülüklerini yerine getirebilmesini temin etmek için uygun mekanlar oluşturulacaktır.

E - Gayrimüslim cemaat temsilcileriyle sorunların tespiti ve çözüm önerileri geliştirilebilmesi amacıyla düzenli toplantılar yapılacaktır.

F - Gayrimüslim cemaat vakıfları yönetim kurullarının oluşturulması ve seçimine ilişkin Vakıflar Yönetmeliği’nde düzenleme yapılacaktır.

Nefret söylemi ve ayrımcılıkla mücadelede etkinliğin artırılması

A - Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri nedenlerle yapılan nefret söylemi ve ayrımcılıkla etkili bir şekilde mücadele edilecektir.

B - Çalışma hayatında ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin politikaların etkinliği artırılacaktır.

D - Ayrımcılık ve nefret suçlarıyla etkili bir şekilde mücadele etmek maçıyla soruşturma kılavuzları oluşturulacaktır.

E - Ayrımcılık ve nefret suçuna ilişkin Türk Ceza Kanunu’nda yeni bir düzenleme yapılacaktır.

F - Ayrımcılık ve nefret suçlarından daha fazla etkinliği değerlendirilen mağdurlara yönelik olarak psiko-sosyal ve hukuki destek verilecektir.

G - Eğitim materyallerinin objektiflik, tarafsızlık ve çoğulculuk ilkeleri dikkate alınarak toplumun bütün kesimlerini kapsayacak şekilde hazırlanmasına devam edilecektir.

H - Ayrımcılık ve nefret suçları ile kabahatlere ilişkin veri tabanı oluşturulması ve istatistiklerin sağlıklı bir şekilde toplanması sağlanacak, bu amaçla kolluk ve savcılık personeline eğitim verilecektir.

İ - Medya çalışanlarına yönelik eğitim ve el kitapçıkları hazırlanması suretiyle nefret söylemi ve ayrımcılıkla ilgili farkındalık artırılacaktır.

 

Türk Yahudi cemaatinden yeni reform paketine bakış ile ilgili etiketler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yahudi reform