Ekonomi

Turcas Petrol rüzgar enerjisi ve doğalgaza yoğunlaşacak! Turcas kimin?

Turcas Petrol AŞ ve Turcas Enerji Holding AŞ'nin, iştiraklerindeki şirketleri bu yıl içinde yeniden yapılandıracağı bildirildi. Şirketin rüzgar enerjisi santrali ihalelerine katılacağı ve yurt dışından doğalgaz tedarik edilmesine yönelik projelere de ağırlık vereceği belirtiliyor

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim AŞ’de 18 megavat kurulu güce sahip jeotermal elektrik santralinin yıl sonu itibarıyla faaliyete geçmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 2017'de açacağı rüzgar enerjisi santrali ihalelerine katılacağı ve yurt dışından doğalgaz tedarik edilmesine yönelik projelere de ağırlık vereceği kaydedildi.

ferlkigegg

Turcas Petrol AŞ ve Turcas Enerji Holding AŞ'nin, bu yıl içinde iştiraklerindeki şirketleri yeniden yapılandıracağı bildirilen açıklamada, "Bahsi geçen birleşme sonucunda, akaryakıt ve madeni yağlar sektörü, yenilenebilir dışı elektrik üretimi ve enerji ticaretine ilişkin iştiraklerimiz (sırasıyla; Shell & Turcas Petrol AŞ, Anadolu Tasfiyehanesi AŞ, Turcas Elektrik Üretim AŞ ve Turcas Elektrik Toptan Satış AŞ) Turcas Petrol AŞ’nin doğrudan pay sahibi olduğu iştirak şirketleri olarak yapılandırılırken, yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji yatırımlarımız, hisselerinin tamamına sahip olduğumuz Turcas Enerji Holding AŞ çatısında tutulacaktır." ifadelerine yer verildi.

gelrkgeghh

TURCAS PETROL KİMİN?

86 yıllık köklü geçmişiyle Turcas (BİST:TRCAS), Türkiye’nin öncü petrol ve enerji odaklı yatırım şirketidir.

Turcas’ın Shell Türkiye ile akaryakıt dağıtımı ve madeni yağlar sektöründe kurduğu ortak girişim şirketi Shell & Turcas Petrol A.Ş., 1.034 adet Shell markalı istasyon ağı ve 2015 yılında gerçekleştirdiği 15.4 milyar TL satış hasılatı ile Fortune 500 sıralamasına göre Türkiye’nin en büyük 10. şirketidir.

Turcas’ın Alman enerji devi RWE ile kurduğu ortak girişim şirketi RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. ise, 600 milyon Euro yatırımla Türkiye’nin en büyük, en verimli ve çevreci santrallerinden biri olarak 2013 yılında işletmeye aldığı 775 MW kurulu gücündeki Denizli Kombine Çevrim Elektrik Santrali’nin sahibi ve işletmecisidir.

Jeotermal, güneş, hidroelektrik ve rüzgar enerjisi projeleri de geliştiren Turcas, bir diğer iştiraki Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde Aydın’da jeotermal enerji santrali yatırım planını yürütmektedir.

Yabancı Ortaklıklar

1992 yılında halka açılan Turcas, tüm dünyada bireysel ve kurumsal binlerce hissedara sahiptir. Türkiye merkezli “Entegre Bir Enerji Şirketi” olmayı hedefleyen Turcas;

– yerli yabancı tüm yatırımcıları için Türkiye’nin jeopolitik konumunu en iyi şekilde değerlendirebilen,

– bölgede enerjiye yatırım yapma imkanı sağlayan,

– özellikle başarıyla gerçekleştirdiği yabancı ortaklıkları sayesinde gelişmekte olan ülkeler riskini minimize edebilen bir şirkettir.

Turcas’ın yabancı firmalarla gerçekleştirdiği ilk önemli işbirliği, 1954 yılında madeni yağlar sektöründe İngiliz Burmah Castrol firması ile yaptığı anlaşma olmuş; bu işbirliği 1988 yılında ortaklığa dönüşmüştür.

Turcas’ın (%100 oranında) bağlı ortaklığı olan ve 1958 yılında kurulan Marmara Petrol ve Rafineri İşleri A.Ş. uzun yıllar Türkiye’nin tek özel petrol rafinerisi konumundaki Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.’nin (ATAŞ) %5 oranında hissedarıdır. 2009 yılında hisseler 7 milyon TL bedelle Turcas Petrol A.Ş. tarafından satın alınmıştır. 1962 yılında operasyona geçen ATAŞ, bugün Lisanslı Depolama Terminali olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Turcas’ın ATAŞ’taki ortakları BP ve Shell firmalarıdır.

Turcas’ın hisselerinin 1996 yılında Tabaş tarafından satın alınmasının ardından, firmaya bu sefer başka bir dünya devi Conoco Petroleum – daha sonra Phillips Petroleum ile birleşmesi sonucu ConocoPhillips ile ortak olmuştur.

ConocoPhillips’in global stratejileri gereği 2005 yılında bölge ve Türkiye’den çekilme kararı sonucunda, sahip olduğu Turcas hisselerini Aksoy Holding’e satmasının ardından Turcas, SHELL ile birlikte akaryakıt dağıtım sektörünün lider şirketi Shell & Turcas Petrol A.Ş.’yi kurmuştur. Diğer taraftan ATAŞ tecrübesinin sağladığı birikimle Turcas, petrol–rafineri–petrokimya entegrasyonunu oluşturmak amacıyla 2006 yılının sonunda Azerbaycan’ın devlet petrol şirketi State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR) ile SOCAR & Turcas Enerji A.Ş.’yi (STEAŞ) kurmuş ve Mayıs 2008’de Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin %51 hissesini özelleştirme ihalesini kazanarak satın almıştır. Takiben Aliağa’da Petkim sahasında bir hammadde rafinerisi kurmak üzere çalışmalar başlatmıştır. Bu ortaklık, ayrıca Azeri gazının Türkiye’ye ithalatı ve toptan satışına ilişkin bir protokolü 2010 yılının sonunda BOTAŞ ile imzalamıştır.

STEAŞ %100 iştiraki SOCAR & Turcas Rafineri A.Ş.’yi (STRAŞ) 2008 yılında kurmuştur. Bu ortaklığın amacı, SOCAR’ın ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin sahip olduğu ham petrolün işlenmesi için Petkim Aliağa tesislerinde bir rafineri kurmaktır. STRAŞ 2009 yılının son çeyreğinde lisans için gerekli olan olumlu ÇED raporunu Çevre Bakanlığı’ndan, 2010 Haziran ayında ise rafineri inşaat ve işletme ruhsatını Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’ndan almış bulunmaktadır. Turcas Petrol A.Ş., 2011 yılı Aralık ayı itibariyle STEAŞ’ta sahip olduğu %25 hisseleri SOCAR’a devrederken %99,6 oranındaki bağlı ortaklığı olan Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. aracılığıyla SOCAR & TURCAS Ege Rafinerisi yatırımını üstlenmiş olan SOCAR & TURCAS Rafineri A.Ş (“STRAŞ”)’nin %18,5 oranında hissesini STEAŞ’tan satın almıştır. 02.01.2012 tarihinde Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş.’nin %18,5 oranındaki iştiraki olan “SOCAR & TURCAS Rafineri A.Ş.”nin unvanı “STAR Rafineri A.Ş.” olarak değiştirilmiştir. Bu projenin geliştirilmesinde büyük rol oynayan Turcas, maliyetlerin öngördüğünün üzerinde çıkmasından dolayı %18,5’luk hissesini SOCAR’a satarak 2014 yılının Mayıs ayında bu projeden ayrılmıştır.

Elektrik üretim sektöründe ise Turcas’ın %100 bağlı ortaklığı konumundaki Turcas Elektrik Üretim A.Ş. biri yaklaşık 800 MW kurulu gücünde ithal kömüre, diğeri de 775 MW kurulu gücünde doğalgaza dayalı 2 adet enerji santrali kurmak ve işletmek üzere dünyanın en büyük enerji firmalarından Alman E.ON firması ile 2007 yılında 2 ayrı ortak girişim şirketi kurmuştur. Ancak 2009 yılının başında E.ON’un Türkiye’den çıkma kararı almasının ardından Turcas yine Almanya’nın önde gelen enerji şirketlerinden RWE ile bir hissedarlar anlaşması imzalayarak projelerin yeni ortaklık bünyesinde aynı hızda ve profesyonellikte sürdürülmesini temin etmiştir. 775 MW net kurulu güce ve toplam 600 milyon Euro yatırım bedeline sahip Denizli Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali, 22.06.2013 tarihli T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kabulü ile ticari işletmeye geçmiştir.

Turcas’ın doğalgaz ticaretine ilişkin iş geliştirme çalışmaları da bölge coğrafyasının doğal kaynak zengini ülkelerinde devam etmektedir. Özellikle bu sahada deneyim sahibi çokuluslu petrol/enerji şirketleri ile değişik projelere ilişkin potansiyel ortaklıkların kurulma çalışmaları sürdürülmektedir.

Günün Videosu
Roketsan, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla merak uyandırdı. Roket fırlatması öncesi geri sayımın olduğu bir animasyon filminin bulunduğu paylaşıma "Yarını bekleyin" notu düşüldü.