Ekonomi

SPK'dan "Veri depolama" ile ilgili yeni yönetmelik

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Veri Depolama Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmelik, veri depolama kuruluşunun (VDK) yükümlülüklerini, faaliyet, üyelik, çalışma ve denetim esaslarını kapsıyor.

Buna göre, veri depolama kuruluşlarına kuruluş izni verilebilmesi için VDK'ların anonim şirket olarak kurulması, paylarının tamamının nama yazılı olması, paylarının nakit karşılığı çıkarılması, sermayelerinin SPK tarafından belirlenen miktardan az olmaması ve tamamının ödenmiş olması, kurucularının ve tüzel kişi kurucular üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak önemli etkiye sahip olan ortaklarının kanunda yer alan şartları taşımaları, ortaklık yapısının açık ve şeffaf olması gerekiyor.

VDK'lar kendisine raporlanan verileri Türkiye sınırları içerisinde olmak üzere elektronik ortamda kaydetmek ve saklamakla görevli olacak. Üyelerce yapılan raporlamaların üyeler itibarıyla tutarlılığını izlemek, tutarsızlık ve düzenlemelere aykırılığın tespiti halinde üyeler nezdinde gerekli düzeltmelerin yapılmasını istemek ve mutabakat sağlanamadığı durumlarda SPK'ya bilgi vermek, sistemin güvenli çalışmasını sağlayacak önlemler almak ve uygulamak da VDK'ların diğer görevleri arasında yer alacak. VDK'lar kendisine bildirilen verileri 10 yıl süreyle saklayacak.

VDK yöneticileri ve personeli ile bunların eşleri ve velayeti altındaki çocukları, VDK'ya bildirilen işlemlerin ilgili olduğu piyasalarda alım satım işlemi yapamayacak ve pozisyon alamayacak.

Günün Videosu
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında yürütülen Sürü İnsansız Deniz Aracı (İDA) Projesi'nde ilk aşama tamamlandı. Proje kapsamında ASELSAN ve alt yüklenicileri tarafından yeni nesil yüksek manevra, denizcilik ve duruş kabiliyetli Albatros-S İDA ve sürü mimarisi geliştirildi.