Ekonomi

SPK'dan derecelendirme kuruluşları güncellemesi!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasasında derecelendirme faaliyeti ve derecelendirme kuruluşlarına ilişkin esaslar tebliğinde değişikliğe gitti.

SPK'nın "Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tebliğin "bağımsızlığın sağlanması ve çıkar çatışmalarından kaçınılması" bölümünde yer alan ve derecelendirme kuruluşunun ortakları, yöneticileri, kontrolörü, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanlarının faaliyetlerine ilişkin kısıt getiren maddelerde değişikliğe gidildi.

Yapılan değişiklik kapsamında ilgili maddelere "doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 10'dan daha az paya sahip olan tüzel kişi ortakları hariç olmak üzere" ifadesi eklendi.

Böylece maddenin yeni hali tebliğde şu şekilde yer aldı:

"Doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 10'dan daha az paya sahip olan tüzel kişi ortakları hariç olmak üzere derecelendirme kuruluşunun ortakları, yöneticileri, kontrolörü, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları; derecelendirme hizmeti verdikleri dönemde bir başka derecelendirme kuruluşunda ve müşteride her ne unvanla olursa olsun görev alamayacak, ticaretle uğraşamayacak. Ayrıca, derecelendirme çalışmasının bitiminden itibaren 2 yıl geçmedikçe derecelendirmesini yaptıkları müşteri ile müşterinin hakim ortakları, bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerinde her ne unvanla olursa olsun görev alamayacak. Derecelendirme kuruluşunun müşterisi ile müşterisinin hakim ortakları, bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüsleri tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının alım satımında bulunamazlar."

Öte yandan doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 10'dan daha az paya sahip olan tüzel kişi ortakları hariç, derecelendirme kuruluşunun ortakları, yöneticileri, kontrolörleri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanlarının üçüncü derece dahil kan ve ikinci derece dahil kayın hısımları ile eşleri, derecelendirme hizmetinin verildiği dönemde müşteriyle ticari ilişkide bulunamayacak, müşterinin yönetim kademelerinde görev alamayacak.

 

- Bağımsızlığın ortadan kalkmış sayılacağı durumlarda değişiklik

 

Tebliğin "bağımsızlığın ortadan kalkmış sayılacağı durumlar" bölümünde de ilgili maddelere "doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 10'dan daha az paya sahip olan tüzel kişi ortakları hariç olmak üzere" ifadesi eklendi.

Yapılan değişiklik kapsamında, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 10'dan daha az paya sahip olan tüzel kişi ortakları hariç olmak üzere derecelendirme kuruluşlarının ortakları, yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri, derecelendirme uzmanları ile tüzel kişi ortakların yönetim kurulu üyeleri ve bunların üçüncü derece dahil kan ve ikinci derece dahil kayın hısımları ile eşleri veya derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan faaliyetlerde, bağımsızlığın ortadan kalmış sayılacağı durumlar şu şekilde sıralandı:

"Derecelendirme sözleşmesinde öngörülenler dışında müşteriden veya müşteriyle ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan, doğrudan veya dolaylı olarak bir menfaat elde edildiğinin veya menfaat sağlanacağı vaadinin ortaya çıkması. Müşteriyle, müşterinin yüzde 10 veya daha fazlasına sahip ortaklarıyla ya da müşterinin yönetim, denetim ve/veya sermaye bakımlarından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek veya tüzel kişilerle ortaklık ilişkisine girilmiş olduğunun belirlenmiş olması. Müşteride veya müşterinin hakim ortakları ile müşterinin bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerinde kurucu, yönetim kurulu başkan veya üyesi, şirket müdürü veya yardımcısı olarak veya önemli karar, yetki ve sorumluluğu taşıyan başka sıfatlarla görev alınması. Müşteri veya müşterinin hakim ortakları ile müşterinin bağlı ortaklıkları, müşterek yönetime tabi teşebbüsleri ve iştirakleri ile olağan ekonomik ilişkiler dışında borç-alacak ilişkisine girilmiş olması, müşteri ve müşterinin hakim ortakları ile bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüsleri tarafından ihraç edilen veya garanti edilen sermaye piyasası araçlarının (yatırım fonu katılma belgeleri hariç) alınıp satılması. Müşteriye son 2 yıl içinde bağımsız denetim ve/veya değerleme faaliyeti kapsamında hizmet verilmiş olması."

Günün Videosu
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında yürütülen Sürü İnsansız Deniz Aracı (İDA) Projesi'nde ilk aşama tamamlandı. Proje kapsamında ASELSAN ve alt yüklenicileri tarafından yeni nesil yüksek manevra, denizcilik ve duruş kabiliyetli Albatros-S İDA ve sürü mimarisi geliştirildi.