Ekonomi |

2021 yatırım programı belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan "2021 Yılı Yatırım Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. "2021 Yılı Yatırım Programı"nda yer alan 3 bin 91 projeye 138,3 milyar lira ödenek tahsis edildi. Yatırım Programı'nda en yüksek payları yüzde 30,7 ile ulaştırma-haberleşme sektörü ve yüzde 14,3 ile eğitim sektörü yatırımları aldı.

2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Programda, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, KİT, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının projeleri yer buldu. Mahalli idarelerin ise yalnızca dış kredi ile finanse edilen projelerine programda yer ayrıldı. 

2021 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında 11. Kalkınma Planında yer alan temel politikalar, 2021-2023 dönemi Orta Vadeli Program ve Mali Plan'da yer alan politika ve öncelikler ile bütçe büyüklüklerinin dikkate alındığı gözlendi. Yatırım Programı hazırlıklarında 11. Kalkınma Planı öncelikli sektörlerine yönelik kamu yatırımları ön plana çıktı.

Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, devam eden projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek projelere ve ekonomik ve sosyal katkısı en yüksek ve acil hizmet ihtiyacını karşılayabilecek yatırımlara öncelik verildiği görüldü. Yeni projelerde azami oranda seçici olunduğu dikkat çekti.

PROJELERE 138,3 MİLYAR LİRA ÖDENEK AYRILDI

2021 yılında kamu kurumları tarafından yürütülen 3 bin 91 projeye 138,3 milyar lira ödenek tahsis edildiği belirtildi.

Yatırım Programı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan 138,3 milyar liralık yatırımın yüzde 67,5’inin Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki kuruluşlara, yüzde 31,5’inin KİT ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlara, yüzde 0,9’unun döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek programlara ayrılması öngörüldü.

EN YÜKSEK PAYLAR ULAŞTIRMA-HABERLEŞME VE EĞİTİM SEKTÖRÜNE

2021 Yılı Yatırım Programı kapsamındaki yatırım ödeneğinden en yüksek pay, yüzde 30,7 ile ulaştırma-haberleşme sektörü yatırımlarına ayrıldı.

Eğitim yatırımlarının payı yüzde 14,3, enerji yatırımlarının yüzde 12,2, madencilik yatırımlarının yüzde 10,4, tarım yatırımlarının yüzde 8,7 ve sağlık yatırımlarının yüzde 7,5 oldu. İmalat, turizm, konut, içmesuyu ve kanalizasyon, teknolojik araştırma, çevre gibi diğer sektörlerin toplam payı ise yüzde 16,2 oldu.

Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki kuruluşlardan en fazla yatırım ödeneği tahsis edilen kuruluşlar 15,1 milyar lira ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 13,5 milyar lira ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 13,1 milyar lira ile Karayolları Genel Müdürlüğü, 11 milyar lira ile Milli Eğitim Bakanlığı ve 8,6 milyar lira ile Sağlık Bakanlığı olduğu görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yatırımları içinde Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı gibi projelerle kent içi ulaşım ön plana çıktığı dikkat çekti.

Diğer yandan DSİ’nin Türkiye genelinde devam eden tarımsal sulama yatırımlarına 8,4 milyar lira ödenek tahsis edildiği gözlendi.

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI'NIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN