Popüler Haberler

Şevval ayı ibadetleri nelerdir? Şevval Ayı Orucu Ramazan'da tutulmayan Oruç Yerine geçer mi? Ne zaman başlıyor?

Şevval Ayı İbadetleri nelerdir sorgusu mübarek Ramazan ayının bitmesiyle arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Vücudun Ramazan ayı tutulan oruç temposundan ayrılması için adeta bir fırsat olan şevval ayı orucu, Ramazan'da tutulmayan oruç yerine geçer mi merak ediliyor. Peki şevval ayı ne zaman başlar, bu ayda hangi ibadetler faziletlidir? Detaylar haberimizde...

Şevval Ayı ibadetleri! Ramazan ayından tutulmayan oruçların yerine geçer mi vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Mübar on bir ayın sultanı Ramazan ayının bitmesiyle birlikte Şevval ayı da başlamış oldu. Şevval ayında hangi ibadetlerin daha faziletli olduğunu araştıranlara, peygamber efendimizin tavsiyleriyle hareket etmek istiyor. Peki şevval ayı ne zaman başlar, bu ayda hangi ibadetler yapılmalıdır? İşte yanıtı...


ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR? ŞEVVAL AYI İBADETLERİ NELERDİR?

24 Mayıs Pazar günü Şevval ayının ilk günü olacak ve Ramazan Bayramı’nın ilk günü kutlanacak.

ŞEVVAL AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 421, 422).


ŞEVVAL AYI İBADETLERİ NELERDİR?

ALTI GÜN ORUCU


Efendimiz (s.a.v.)’in bizlere olan emir ve vasiyetlerinden biri de Ramazân orucundan sonra, Şevvâl ayında altı gün oruç tutmamız hakkındadır.
Bu altı günlük oruç onarım gibidir. Şöyle ki: Ramazân ayında farz olan oruçlar sırasında, bizlerden çıkan hatâ ve kusûrların, terbiye ve edebimizdeki bozuk yönlerin, farz ve sünnet namazlarındaki aksaklıkların, ya‘ni eksik veyâ fazla rükû‘ ve secdelerin secde-i sehivle tashîh edilip noksanlığı doldurulduğu gibi, altı günlük oruç da eksik ve bozuk ibâdetlerimizin doldurulmasına yarayan birer ta‘mîr ve telâfi aracıdır. “Her kim Ramazân orucunu tutar ve altı gün de Şevvâl’den ilâve ederse, bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur.” (Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, İbn-i Mâce)
“Ramazân bayramından sonra altı gün oruç tutan bir kimse, bir seneyi oruç tutmuş gibi olur. Kişi bir iyilikte bulunursa, kendisine bunun on katı verilir.” buyurulmuştur. (İbn-i Mâce ve Nesâî)
Taberânî’nin rivâyetinde şu ziyâde vardır: Resûlullâh (s.a.v.) böyle deyince Ebû Eyyûb (r.a.)’in (s.a.v.) Efendimize: “Ey Allâh’ın Resûlü! Tutulacak bir günlük oruç on güne karşı mıdır?” sorusuna (s.a.v.) Efendimiz “Evet!” buyurmuşlardır. Hâfız Münzirî, Ta-berânî’nin râvîlerinin sahîh olduğunu kaydetmişlerdir.
Altı günlük oruç bayramdan sonra arka arkaya tutulabileceği gibi bütün Şevvâl ayına dağıtılarak da tutulabilir. Lâkin pazartesi ve perşembe günleri tutulursa daha makbûl olur. Zîrâ Âişe (r.anhâ) vâlidemiz: “Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı.” buyurdular. “Her ayda üç gün oruç tutmak, bütün hayatını oruçlu geçirmek gibidir.” (Buhârî ve Müslim)
Ebû Ubeyde (r.a.), Resûlullâh (s.a.v.)’den şöyle işittiğini söylemiştir: “Oruç, insan için bir kalkandır. İnsan onu delmedikçe…” (Nesâî, İbn Mâce, Hâkim, Terğîb)

Şevval ayı ne zaman başlıyor? Şevval ayında oruç tutulur mu?


ŞEVVAL AYI ORUCU RAMAZAN'DA TUTULMAYAN ORUÇ YERİNE GEÇER Mİ?

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

Yorumlar