Dizi |

Şehzade Korkut tarihte kimdir? Şehzade Korkud nasıl ve ne zaman öldü?

Yavuz Sultan Selim'in kardeşi olan Şehzaede Korkut, Amasya Sarayı'nda doğdu ve burada da iyi bir eğitim aldı. Dedesi ise Fatih Sultan Mehmet'tir. Osmanlı denizciliğine büyük katkları olan Şehzade Korkut'un kardeşi var mı, eşi kim?,

Şehzade Korkut, kardeşi Yavuz Sultan Selim ile velihatlık durumu ortaya çıktı. Tahta ise Sultan Selim geçti. 1513 yılında Bursa yakınlarında vefat eden Şehzade Korkut, yaşadığı dönem boyunca birçok eser kaleme aldı. İşte, Şehzade Korkut hayatı...

ŞEHZADE KORKUT KİMDİR?

Korkut 1467’de Amasya Sarayı’nda dünyaya geldi. İstanbul’da Fatih Sultan Mehmed'in sarayında iyi bir eğitim gördü. Arapça, Farsça öğrendi. Dedesinin vefatı üzerine, babası İstanbul’a gelinceye kadar saltanat kaymakamlığını üstlendi. 1491’de merkezi Manisa olan Saruhan Sancakbeyliği'ne tayin olundu. 1502’de, Amasya Sancakbeyi Şehzade Ahmed’in itirazıyla, merkezi Antalya olan Teke Sancakbeyliği'ne gönderildi. Hâmid Sancağı da kendisine bağlandı.

Veliahtlık meselesinin ortaya çıkmasıyla birlikte tekrar Saruhan’a tayin isteği kabul edilmedi. 1509'da hac bahanesiyle Antalya’dan Mısır’a gitti. Mısır’da Memlük Sultanı Kansu Gavri tarafından parlak merasimlerle karşılanması, babasını kızdırdı. Bağışlanması üzerine 1511'de Antalya’ya döndü.

Şehzade Korkut tarihte kimdir? Şehzade Korkud nasıl ve ne zaman öldü?

ŞEHZADE KORKUT NASIL ÖLDÜ?

Manisa’ya, sonra da gizlice İstanbul’a gitti. Yeniçerilerden, padişahlık için aradığı desteği bulamadı. Babasının yerine geçen kardeşi Yavuz Sultan Selim’in padişahlığını tanıdı. Saruhan Sancakbeyliği'ne tayin edildi. Yavuz Sultan Selim, ağabeyinin fikrini öğrenmek için, bazı devlet adamlarının ağzından padişah olmasını arzu eder tarzda mektuplar yazdırdı. Şehzâde Korkut’un, mektuplara olumlu cevaplar vermesi üzerine, Manisa kuşatıldı. 1513'te Bergama yakınlarında yakalanan Korkut, Bursa’ya götürülürken Emet yakınlarında Eğrigöz’de öldü. Bursa’da Orhan Gazi Türbesi civarına defnedildi. Cenazesi daha sonra Muradiye Külliyesi içindeki Şehzade Ahmed Türbesi'ne nakledilmiştir.

Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail ile mücadeleyi düşünerek bir an önce Osmanlı tahtına geçmek ihtiyacını hissetmişti. Bu sebeple kardeşleri Şehzade Ahmed ve Şehzade Korkut'u öldürterek 1512'de Osmanlı Sultânı oldu.

Şehzâde Korkut, Akdeniz’deki Türk denizcilerine yaptığı yardımlarla meşhur olmuştur. Onlara gemi ve malzeme yardımında bulunmuş, Hristiyan şövalyelerin ellerine esir düşenleri kurtarmıştır. Bilhassa Oruç ve Hızır Reisler'e yardım ve teşvikleri meşhurdur.