Gündem

SBK Holding davasında mahkemeden karar çıktı

Yurt dışında firari olan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın ada aralarında olduğu 10 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. 10 Ocak 2022'ye ertelenen davada Korkmaz hakkında yokluğunda tutuklama kararı verildi. Öte yandan yabancı sanıklar hakkında yakalama kararı kaldırıldı.

Yurt dışında bulunan SBK Holding'in sahibi işadamı Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında olduğu 10 sanığın yargılandığı, "mal varlığı değerini aklama" davasının ilk duruşması görüldü.

Mahkeme, 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istenen sanık Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki yakalama kararının kaldırarak, yokluğunda tutuklama kararı verdi. Haklarında yakalama kararı bulunan Sanıklar Olessia Zoubkova, Levon Termendzhyan ve Jacob Ortell Kıngston hakkında yakalama kararını da kaldıran mahkeme, bu sanıkların bulundukları ülkeden ifadelerinin alınmasına hükmetti.

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Kamil Feridun Özkahraman, Ayşe Nil Yılmaz, Doğa Doğan, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik hazır bulundu. İddianamede "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan SBK Holding'in de bulunduğu 6 şirketin avukatları da duruşmada hazır bulundu. Hakim, taraflar dışında duruşma salonuna gazetecileri almadı. Duruşma salonu içeriden kilitlendi.

5 SANIK HAKKINDA YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAKLARI DEVAM

Mahkeme, tutuksuz sanıklar Ayşe Nil Yılmaz, Kamil Feridun Özkaraman, Doğa Doğan, Bereket Öner, Ziyaattin Bartik hakkındaki yurtdışı çıkış yasaklarının devamına karar verdi.

Sanıklardan Ayşe Nil Yılmaz hakkındaki konutu terk etmemek, sanık Bereket Öner hakkındaki belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek ve sanık Ziyaattin Bartik hakkındaki konutunu terk etmemek şeklindeki adli kontrollerin ise kaldırılmasına hükmedildi.

YABANCI SANIKLARIN YAKALAMA KARARLARI KALDIRILDI

Sanıklar Olessia Zoubkova, Levon Termendzhyan ve Jacob Ortell Kıngston hakkında yakalama kararı verilmiş ise de sanıkların yabancı ülkede bulunduklarının anlaşıldığını belirten mahkeme, yakalama kararının kaldırılmasına, savunma ve delillerinin tespiti için ilgili ülke adli makamlarına istinabe yazılmasına hükmetti.

Ayrıca sanıklar Jacob Kıngston ve Levon Termendzhyan'ın Amerika'da yargılamalarının devam ettiği, Amerika'daki mahkemelerden dosyanın karara çıkıp kesinleşmiş olması halinde gerekçeli karar ve kesinleşme şerhini içeren mahkeme ilamının istenmesi için Amerika Birleşik Devletleri adli makamlarına uluslararası adli talimat yazılmasına karar verildi.

Hakkında yakalama emri bulunan sanık Alptekin Yılmaz'ın yakalanmasının beklenmesine de karar verildi.

SEZGİN BARAN KORKMAZ HAKKINDA YOKLUĞUNDA TUTUKLAMA KARARI

Mahkeme, sanık Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılmasına karar verdi.

Sanık Sezgin Baran Korkmaz'ın "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçundan somut delillere dair kuvvetli suç şüphelerinin bulunması (MASAK raporu, beyanlar, gelen banka cevabi yazıları, Amerika ülkesi adli makamlarınca yapılan soruşturma dosyasının örneği) sanığın yurt dışında olması ve açık adres bilgilerinin tespit edilememesi, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı, tutuklama tedbirinin uygun ve orantılı olacağı dikkate alınarak yokluğunda tutuklanmasına da karar verildi.

HAZİNE'NİN KATILMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Suçtan zarar gören hazine avukatının katılma talebinin hazinenin suçtan doğrudan zarar görmemesi nedeniyle reddine de hükmedildi. "Malen sorumlu" olan şirketlerin kamu davasına "katılan" olarak kabullerine de hükmedildi. Sanık Ayşe Nil Yılmaz'ın savunma ve delillerinin gelecek celse alınmasına hükmeden mahkeme, sanıklar ve katılan şirket yetkilileri ve vekillerinin müsadere ve el koyma taleplerini reddetti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık Kamil Feridun Özkahraman avukatının talebi üzerine BDDK'dan sanık Jacob'un Mega Varlık AŞ isimli şirketi kurarken BDDK'ya bildirdiği ekonomik ve finansal durumunu gösterir tüm belgelerin ve referans mektuplarının bir örneğinin gönderilmesinin istenilmesi de kararlaştırıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisine müzekkere yazılarak sanık Jacob'un Türkiye'de 2013 yılında "yabancı yatırımcı" sıfatının olup olmadığı hususunun sorulmasına karar verildi.

Sanık Ziyaattin Bartik'ın icra dosyası ve mahkeme dosyalarını bildirmesi halinde ilgili icra dairesi ve mahkemelerden dosyaların onaylı suretlerinin istenmesine karar veren mahkeme, ifadesi alınan sanıkların duruşmalardan bağışık tutulmalarına hükmetti. Mahkeme, dosyanın kapsamlı olması ve arada adli tatil bulunması ve istinabe evraklarının bulunması nedeniyle duruşmayı 18 Ocak 2022 tarihine erteledi.