Ekonomi

Sanayinin geliştirilmesi için 21 milyar TL kaynak

Yatırım harcamalarının 2021’e göre yüzde 38 artırıldığı 2022 bütçesi, komisyona teklif edildi. Bütçede sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesi için 2022'de 21 milyar TL ödenek öngörüldü.

2022 yılı bütçe kanun teklifinde belirtildiği üzere orta-yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı, imalat sanayi ihracatı, imalat sanayisinin gayrisafi yurt içi hasılasına oranı, uluslararası doğrudan yatırım girişi gibi makroekonomik göstergelerde hedefler belirlendi. Buna göre "Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi" programına 2022 bütçesinden yaklaşık 20 milyar 932 milyon 424 bin lira ödenek ayrılacak.

Program rekabet gücü olan, yüksek katma değerli ve teknolojik ürünlerin sürdürülebilir yöntemlerle üretimini ve bu nitelikleri teşvik edici yatırımı destekleme amacı ile uygulanıyor. Programın uygulamaya konmasıyla imalat sanayi ihracatının 200 milyar doları aşması öngörülürken, imalat sanayisinin gayrisafi yurt içi hasıla içindeki oranının da 2022’de yüzde 21,5’ini oluşturması bekleniyor.

Uluslararası yatırım girişinin 15 milyar dolar olması tahmin edilirken imalat sanayi ihracatında yüksek teknolojili ürünlerin payının yüzde 4,7, orta-yüksek teknolojili ürünlerin ise yüzde 40,8 olması hedefleniyor.

PATENT BAŞVURU SAYISI VE BAŞARILI YERLİ PATENT ORANINDA ARTIŞ ARZUSU

Diğer yandan 2022 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi içeriğine göre sınai mülkiyet haklarının korunması ve ticarileştirilmesine hizmet ederek teknolojik ilerlemeye ve yenilik faaliyetlerinin artırılmasına katkı sağlama ve toplumda sınai mülkiyet bilincini toplumda yaygınlaştırma amacıyla da 119 milyon 114 bin lira ödenek oluşturulacak.

Dünya çapında yerli patent başvurularında ülkemizin 11. sırada olması hedeflenirken, yıl sonu tüm başvurulara kıyasla tahmini yüzde 44 olan başarılı yerli patent oranının 2022’de yüzde 50'ye yükselmesi amaçlanıyor.