Gündem |

Resmi Gazete'de bugün! İşte 27 Ocak 2022 tarihli sayı

Resmi Gazete'nin 27 Ocak 2022 tarihli sayısı yayımlandı. 31732 sayılı gazetede; yönetmelikler, tebliğler ve Anayasa Mahkemesi kararına yer verildi.

27 Ocak 2022 tarihli ve 31732 sayılı Resmi Gazete'de şunlar yer aldı...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik
–– Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2022/1)
–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319)
–– Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2016/5824 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri