Resmi Gazete'de bugün! 9 Ağustos 2022 tarihli sayı

Resmi Gazete'nin 9 Ağustos 2022 tarihli sayısı yayımlandı. Gazetenin yeni sayısında; çeşitli kurumlarla ilgili yönetmelikler, Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı, Anayasa Mahkemesi kararları, Yargıtay kararları ve ilan bölümü yer aldı.

İşte 9 Ağustos 2022 tarihli ve 31918 sayılı Resmi Gazete...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/08/2022 Tarihli ve 11114 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2022/51, K: 2022/94 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2022/62, K: 2022/95 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/5/2022 Tarihli ve 2017/7592 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3, 9 ve 12. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete'de bugün! 9 Ağustos 2022 tarihli sayı ile ilgili etiketler Resmi Gazete 9 Ağustos 2022