Gündem |

Resmi Gazete'de bugün: 8 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan kararlar!

Resmi Gazete'nin 8 Ocak 2022 tarihli sayısı resmi internet sitesinde yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/1)

YÖNETMELİKLER

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/01/2022 Tarihli ve 10712 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/01/2022 Tarihli ve 10719 Sayılı Kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 06/01/2022 Tarihli ve 10024 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 2. ve 3. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri