Gündem |

Resmi Gazete'de bugün: 30 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan kararlar!

Resmi Gazete'nin 30 Nisan 2022 tarihli sayısı resmi internet sitesinde yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.

Resmi Gazete'yi buraya tıklayarak da okuyabilirsiniz. İşte 30 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete:

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

1318 Yaşlıların Hayatın Çeşitli Alanlarında Yaşadıkları Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/04/2022 Tarihli ve 10950, 10957 ve 10961 Sayılı Kararları

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/04/2022 Tarihli ve 10189 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri