Gündem

Resmi Gazete'de bugün! 25 Kasım 2021 tarihli gazetede bu kararlar yayımlandı

Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2021 tarihli sayısı resmi internet sitesinde yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.

İşte 25 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan kararlar...


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Ticaret Bakanlığı Gümrük Hizmetleri ve Kaçakçılıkla Mücadele Görevlerine İlişkin Nakdi Ödül Yönetmeliği
–– Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik
–– Marmara Üniversitesi Dijital Beşerî Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2022 Yılı Tarifesi

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/10/2021 Tarihli ve 2018/7477 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri