Resmi Gazete'de bugün! 25 Eylül 2022 Tarihli ve 31964 Sayılı Resmî Gazete

25 Eylül 2022 Tarihli ve 31964 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– İstanbul Galata Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Galata Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/17)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2022/18)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/20)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete'de bugün! 25 Eylül 2022 Tarihli ve 31964 Sayılı Resmî Gazete ile ilgili etiketler Resmi Gazete