Gündem |

Resmi Gazete'de bugün: 18 Mayıs 2022 tarihinde yayımlanan kararlar!

Resmi Gazete'nin 18 Mayıs 2022 tarihli sayısı resmi internet sitesinde yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 20)

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 19/10/2021 Tarihli ve 2016/9350 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 15/3/2022 Tarihli ve 2018/29906 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/3/2022 Tarihli ve 2019/1215 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

 T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri