Gündem |

Resmi Gazete'de bugün! 17 Ocak 2022 tarihli gazetede yer alan maddeler

Resmi Gazete'nin 17 Ocak 2022 tarihli sayısı yayımlandı. Gazetede, Arnavutluk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet edeceğine dair karar yer aldı.

17 Ocak 2022 tarihli ve 31722 sayılı Resmi Gazete'nin içeriği şöyle:


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

–– Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 7/10/2021 Tarihli ve 2018/1879 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/10/2021 Tarihli ve 2018/30809 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri