Gündem |

Resmi Gazete'de bugün! 15 Mart tarihli sayı

Resmi Gazete'nin 15 Mart 2022 tarihli sayısı yayımlandı. Gazetede Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmelikleri ve tebliğler yer aldı.

İşte 15 Mart 2022 tarihli ve 31779 sayılı Resmi Gazete...


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI

–– 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5303)

YÖNETMELİKLER

–– Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Kültür ve Turizm Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Kapadokya Alan Başkanlığı Ücrete Tabi Başvurular ve Sunulacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
–– Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Hatay Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2022/11 ila 70)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri