Gündem |

Resmi Gazete'de bugün: 12 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan kararlar!

Resmi Gazete'nin 12 Nisan 2022 tarihli sayısı resmi internet sitesinde yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Haliç Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 26/1/2022 Tarihli ve E: 2021/9, K: 2022/4 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 26/1/2022 Tarihli ve E: 2021/117, K: 2022/10 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 12/1/2022 Tarihli ve 2018/19000 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 19/1/2022 Tarihli ve 2019/16011 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 2/2/2022 Tarihli ve 2019/22743 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 24/12/2021 Tarihli ve E: 2020/11, K: 2021/4 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri