Resmi Gazete'de bugün! 12 Ağustos 2022 tarihli sayı

Resmi Gazete'nin 12 Ağustos 2022 tarihli sayısı yayımlandı. Gazetenin yeni sayısında; Cumhurbaşkanı atamaları, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği, çeşitli kurumlara ait yönetmelik ve tebliğler, BDDK kararları ve ilanlar yer aldı.

İşte 12 Ağustos 2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmi Gazete...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/392, 393, 394, 395, 396)

YÖNETMELİKLER

–– Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği
–– Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ulusal Radyasyon İzleme ve Radyasyon Kontrolü Hakkında Yönetmelik
–– Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2022/5)
–– Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/34)

KURUL KARARLARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 04/08/2022 Tarihli ve 10282 Sayılı Kararı
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/08/2022 Tarihli ve 10299 Sayılı Kararı
DÜZELTME: 15/6/2022 Tarihli ve 5738 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete'de bugün! 12 Ağustos 2022 tarihli sayı ile ilgili etiketler Resmi Gazete 12 Ağustos 2022