Popüler Haberler |

Regaib Kandili Kur'anda geçiyor mu? İslamiyette kandil var mı?

Regaib Kandili Kur'anda geçiyor mu sorusu bir kez daha gündem oldu. Recep, Şaban ve Ramazan ayını da kapsayan üç ayların başlangıcında Müslüman alemi bu günleri Kur'an okuyarak ve ibadet ederek geçirmekte. Peki, Kur'anda kandiller var mı, söz ediliyor mu?

Regaib Kandili terim olarak Türkçe’de kandil dediğimiz mübarek gecelerden biri olarak bilinir. Regaib gecesi, Kur’an’da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde gün belirtmeksizin oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan Recep ayında geçmektedir.

Recep ayı, özellikle tasavvufi metinlerde farklı rivayetlerin belirtildiği mübarek aylardan biridir. Regaib gecesi, Hz. Peygamber döneminde kandil olarak kutlanmayan ve sonradan diğer dinlerin etkisi ile kandil kutlamalarına ve ibadetlere konu olan bir gece halini almıştır.

Regaib kandilinin anlamı, sözlük karşılığı bakımından “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki rağibe kelimesinden türetilmiştir. Bu kelimenin çoğulu olan regaib kelimesi hadis ve fıkıh dünyasında “bol sevap ve mükafat, faziletli amel” olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca Maliki fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak müstehap, nafile ibadet anlamlarında da kullanılan regaib, hicri takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

Hicri takvime göre 7. ay olan Recep ayının, İslam aleminde kutsal olarak kabul edilen ilk Cuma gecesi Regaip kandili olarak kutlanmaktadır. Dini kaynaklara göre bu mübarek gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah’a ibadet edilir. Bu tür manevi yönü yüksek gün ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önem arz etmektedir.

Regaib Kandili Kur’anda geçiyor mu?

Regaib kandili, Kur'an'da geçmez fakat tüm Müslüman alemi tarafından saygı duyulan bir gün olarak bilinir. Kur'an'da tam sekiz yerde 'reğabe' kelimesi geçmektedir. Regaip kandilinde Allah'ın rahmet, bağış ve yardım dağıttığına inanılır. Bu yüzden bu gece dua ve ibadet ile geçmelidir.