Popüler Haberler

Ramazan'ın son 10 gününde çekilecek Tesbihler! Ramazan'ın son 10 günü hangi ibadetler yapılır? Okunacak dualar

Ramazan'ın Son 10 günü hangi İbadetler yapılmalı, hangi tesbihler çekilmeli müslümanlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Mübarek Ramazan ayının son 10 gününe girilirken bol bol ibadet etmek siteyen vatandaşlar, son 10 günde çekilecek tesbihleri ve ibadetleri merak ediyor. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesinin olduğu Ramazan'ın son 10 günü neler yapılır, hangi tesbihler çekilir? Detaylar haberimizde...

Ramazan'ın son 10 Gününde hangi Tesbihler çekilir, hangi ibadetler yapılır sorusu mübarek ayın son günlerinde sıklıkla araştırılıyor. Kutsal Ramazan ayının son gününe girilirke müslümanlar daha çok ibadet etmek için araştırmalara başladı. son 10 günde çekilecek tesbihler neler? Ramazan'ın son 10 gününde hangi ibadetler yapılır? İşte yanıtı...


RAMAZAN'IN SON 10 GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILMALI? RAMAZAN'IN SON 10 GÜNÜNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

- Ramazan ayında okunan Kur'ân'ın her bir harfine binler sevap yazılır

- Ramazan ayı "Kur'ân ayı"dır. Diğer semavî kitaplar da Ramazan ayında indirilmiştir.

RAMAZAN'IN SON 10 GÜNÜNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

- Her bir Kur'ân harfine normal vakitte on sevap varken Ramazan-ı şerifte binler sevap verilir.

- Her Ramazan ayına Cebrail (as) Kur'ân'ı baştan sonra okur Efendimiz (asm) dinlerdi. Sonra da Peygamber Efendimiz mescidde sahabelere okur Hz. Cebrail de yanında bulunurdu. Bu hadiseye "arda" denilirdi.

Namazdan sonra; 70 İstiğfâr-ı şerîf, 70 Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir) okunup dua yapılır.

Son 10 gün içinde tevbe-istiğfar, Hatm-i Enbiyâ ve 7 salât-ü selâm'dan sonra mümkünse Hatm-i İstiğfâr yapılıp, yani 1001 defa:

RAMAZAN'IN SON 10 GÜNÜNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

"Estağfirullâhe'l-azıym. Ve etûbü ileyk" denilip, bittikten sonra 7 ilâ 70 salat-ü selâm okunur ve duâ yapılır.

RAMAZANDA SON 10 GÜN OKUNACAK DUA

Son On (10) gün:

"Yâ 'atîka'r- rikâb"

Türkçe Anlamı: Ey kullarını a'zad eden Yüce Allâh'ım!

1. Bu dua günde en az yüz (100) defa okunmalıdır.

2. Ramazan-ı Şerif'in herhangi bir gecesi Fetih suresi okunursa, o sene içindeki kötülük, bela ve musibetlerden bi-izni'llâhi te'âlâ muhafaza olunur.

3. Ramazan-ı Şerif'in yirmi üçüncü (23.) gecesi Ankebut Suresi ve Rûm Suresi okunur.

4. Ramazan-ı Şerif'in herhangi bir gününde 363 (üç yüz altmış üç) İhlas Suresi okunur.

DUA-İ ARŞ

(Ramazan ayının evvelinde veya ortasında veya ahirinde üç kere okunacak.)

Bi'smi'llâhi'r-rahmâni'r-rahîm

"Allâhu rabbun ahadun samedun ferdun li'l-'âlemîne, nebîyyinâ Muhammedin erselehu mübeşşiran. li'l-kâfirîne münzirûne münziran mine'n-nâri ve münziran nebîyyinâ Muhammedun ahadun, hâmidun ve kâsimun ve şâhidun li'l-mü'minîne ve kâimun nebîyyinâ Muhammedun ve hüve nebîyyü'l- Mustafâ salla'llâhu te'âlâ 'aleyhi ve sellem. Ve'l-imâmu'l-murtezâ, ve'r-resûlü'l- müctebâ, nebîyyinâ Muhammedun hüve'r-resûlü'l-murselü, sâhibu'l-kitâbi, münzirun ve'l-kitâbu'l-mecdü, nebîyyinâ Muhammedun sâhibu'l-livâ'i ve'l-minberi ve'l-burâki'l- ezheri ve'r-rızâ'i ve'l-kevseri nebîyyinâ Muhammedun ve zeynü'l-cinâni Ahmedun, 'abdun mutî'un, 'âdilun, 'abdun, cevâdun, nâfi'un, li'l- müşrikîne kâilun, nebîyyinâ Muhammedun ve şefî'unâ Muhammedun ve resûlünâ Muhammedun fahrun lenâ Muhammedun hayrun li'l-'âlemîne şefî'un li'l-müznibîne ve'l-mücrimîne, nebîyyinâ Muhammedun ihtârahu ve erselehu fî halkıhî şerrefehu, yuhibbuhu nebîyyinâ Muhammedun salla'llâhu 'alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma'îne bi-rahmetike yâ erhame'r- râhimîn."