Popüler Haberler |

Peygamberimizin Miraca çıkarken okuduğu dua: Miraç kandilinde okunacak dualar

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Miraç’a çıkarken okuduğu dua kandil gecesinde büyük önem arz etmektedir. Allahû Têâlâ ile Hz Muhammed’in görüştüğü gece olarak bilinen Miraç gecesinin ibadetler, dualar ve namazlarla geçirilmesi çokça sevap anlamına gelmektedir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Miraç gecesi okuduğu dualar günümüzde Müslümanlar tarafından en çok ilgi gösterilen konular arasında yer almaktadır. Miraç gecesinde okunan bütün dualar kabul görürken namaz ve ibadetler ile birlikte tutulan oruçlarında büyük sevabı vardır.

PEYGAMBERİMİZİN MİRAÇA ÇIKARKEN OKUDUĞU DUALAR

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, kör olan birinin isteği üzerine dua okumuştur. O kişi Muhammed Peygamberimizin yanına gelerek, 'Ya Resulallah! Allahü teâlâya dua et, gözlerim açılsın' diyerek ona abdest alıp şöyle dua okumuştur:

-“Yâ Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam, seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi, bu yüce Peygamberi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!”

MİRAÇ KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR

Dua, kulun Allah’ın yüceliği ve kudreti karşısında acizliğini ve muhtaçlığını dile getirmesidir. Ondan gelecek her hayra her iyiliğe muhtaç olmasıdır. Rasulullah duanın ibadet olduğunu söylemiştir.

Tıpkı diğer ibadetlerde olduğu gibi bugüne özel bir dua olmamakla birlikte Efendimizin günlük hayatta okumayı adet haline getirdiği ve ümmetine de tavsiye ettiği dualardan bol bol okunmalıdır.

Miraç kandilinde okunacak dualar hususunda özel bir dua tayin edilmese de, 'Nasıl dua edebilirim? Dua etmek istiyorum ama nasıl dua edeceğimi bilmiyorum' diyenler için peygamber efendimizin sıkça günlük hayatta yapmış olduğu dualardan bir kısmını sizin için derledik;

"Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl." (Tirmizî)

"Allah'ım! Senden yararlı bilgi, hoş rızık, kabul edilmiş amel isterim." (İbn Mace)

"Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana afiyet ver ve bana rızk ver." (Müslim)

"Allah'ım, yaptığım şeylerin şerrinden ve yapmadığım şeylerin şerrinden Sana sığınırım." (Müslim)

Allah'ım, Senden sevgini, Seni sevenlerin sevgisini ve beni Senin sevgine ulaştıracak ameli isterim. Allah'ım, Senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle." (Tirmizî)

"Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten Sana sığınırım. Kabir azabından Sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım." (Müslim)

"Allah'ım, Senden rahmetini icap ettiren şeyleri, mağfiretini gerektiren şeyleri, bütün günahlardan esen kalmayı, bütün iyilikleri ganimet olarak kazanmayı, cennete nail olmayı ve cehennemden kurtulmayı isterim." (Müslim)

"Allah'ın adıyla, Allah'a tevekkül ediyorum. Allah'ım! sapıtmak ve saptırılmaktan, alçalmak ve alçaltılmaktan, zulmetmek ve zulmedilmekten, bilgisizlikten ve bilgisiz bırakılmaktan Sana sığınırım." (Tirmizî)

Allah'ım! Dünya da ve ahirette Senden esenlik isterim; Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım konusunda Senden af ve esenlik isterim. Allah'ım, ayıplarımı ört. Korkularımdan beni emin eyle. Önümde, ardımda, sağımda, solumda, üstümde olanlardan beni koru. Altımdakilerden de Senin azametine sığınırım." (Ebû Davud)

Allah’ım! Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azâbından koru!” (Buhârî, Tefsîr 38, Daavât 55; Müslim, Zikr 23)