Popüler Haberler |

Perşembe gecesi hangi dualar okunur? Perşembe gecesi okunacak bereket duaları!

Perşembe gecesi hangi dualar okunur? Dinimizce perşembe gecesi mübarek gecelerden biridir. Özellikle perşembeyi cumaya bağlayan gece tüm dua ve dileklerin kabul edildiği gecedir. Cuma gününe Perşembe gecesinden itibaren girildiği için perşembe geceleri de önem taşır. Peki, Perşembe gecesi hangi dualar okunur? Perşembe gecesi okunacak bereket duaları! Detaylar haberimizde...

Perşembe gecesi hangi dualar okunur? Müslüman alemi için perşembe gecelerinin önemi büyük ölçüdedir. İbadetlere yoğunluk verildiği bu mübarek gecede birçok kişi hangi duaların okunacağını araştırmaya devam ediyor. O gecelerde ibadete ağırlık vermek de son derece önem arz eder. Bu geceyi dua ve ibadetle geçirecek olan birçok kişi hangi Perşembe günü hangi duaların okunacağını merakla araştırmaya devam ediyor. Peki, Perşembe gecesi hangi dualar okunur? Perşembe gecesi okunacak bereket duaları! Detaylar haberimizde...

PERŞEMBE GECESİ HANGİ DUALAR OKUNUR?

Kişinin nefsini terbiye eden ve onu her türlü zararlı alışkanlıklardan kurtaran dua;

Bismillahirrahmanirrahim...

Ve kur rabbığfir verham ve ente hayrur rahımın (amin).

Duanın Türkçe meali;

De ki: “Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!” (Mü’minûn-118).

Dünya ve ahiret mutluluğu için Araf süresi okunur.

Her murada nail olmak için 21 defa İnfıtar süresi okunur.

Duha Suresi' ni okumaya devam eden kimse ruhi bulanım ve sıkıntılardan kurtulur.

Her müşkülün halli için 21 defa Kadir Suresi okunur.

Akşam ile yatsı arasında 1000 defa Fil süresini okuyan kimse her türlü muradına nail olur.

100 defa Kevser Suresi'ni okuyan muradına nail olur.

Her muradın halli için 1000 defa Nasr süresi okunur.

Dileklerin kabulü için her gün 100 kere "Ya Kadir", "Ya Müheyminü(135 kez)"esması okunur.

Sabah namazından sonra 55 kere "Ya Mucib" okunmalıdır.

Yapılan duaların kabul olması için 70 kere "Bedi'assemavati velardı" okunmalıdır.

İnşirah suresinin meali

(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.

RIZIK DUASI;

Perşembeyi Cumaya bağlayan gece abdest alınır…

Başlamadan önce
1- İstiğfar: 70 kere “Estağfirullah el azim ve etübü ileyh” okunur.

2- Salavat :70 kere ”Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim” okunur.

3-Yasin’i Şerifi Okumaya Başlamadan Önce Yapılacak Dua

Duanın Türkçe okunuşu:
Allahümme inni es’elüke sabran cemilen ve kalben selima. ve lisanen zakira. ve düaen müstecaba. ve kitaben yemina. verizkan halalen. ve ne ıymen mukıymen. ve cenneten ve hariran. ve nadratan ve sürura. ya kadıye’l hacat. ya mucibe’d deavat. ya kaşife’d-durri ve’l-beliyyat. ya ali-me’s-sirri ve’l hafiyyat. ik’dı haceti fi hazihi’ssaati’l-mübaraketi. bi hurmeti Yasin. ve’l-Kur’ani’l-Kerim. fe iza kada emran fe innema yekulü lehu kün fe yekun, fe süb’hane’llezi bi yedihi melekutü küll, şey’in ve ileyhi terceun. ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeıyn.

Duanın Anlamı:
Ey Allahım. Senden güzel sabır, temiz kalp, konuşan dil, kabul olunan dua, cenneti kazandıracak amel defteri, helal rızık, devam edici nimet, cennet elbiseleri, güzel mutluluk istiyorum. Ey ihtiyaçları gideren, Ey davetlere icabet eden, ey bela ve yoksullukları gideren, ey sırları ve gizlilikleri bilen, dilediğimi kabul et ve ihtiyaçlarımı gider Şu mübarek saatte Yasin ve kur-anı kerim hürmetine. Çünkü sen bir şeyin olmasını istediğinde ona sadece ol dersin o da hemen oluverir ve her şeyin saltanatı kendi elinde olan ve her şeyin ve hepimizin kendisine döneceğimiz rabbimiz seni tesbih ederim.

YÂSİN-İ ŞERİF “Selâmün kavlen mir rabbir rahîm” ve DUASI

Selâmun kavlen min rabbin rahîm(rahîmin)

Çok merhametli olan Rab’den bir söz olarak (kendilerine) “Selâm” (vardır).

Besmele-i şeriften sonra 3 İhlas ve 1 defa Fatiha suresini okunur, sonra Yâsîn sûresini okumaya başlanır. ”Selâmün kavlen min rabbir rahîm” Ayetine geldiği zaman 21 defa bu Ayeti tekrar edip, Yasin Suresi tamamlanır. Yâsîn’i bitirdikten sonra şu duayı okunur.

YÂSİN-İ ŞERİF Bittikten sonra okunacak DUA
“Allâhümme innî eselüke bi hakki hâzihis sûretiş şerîfeti bi hakki Selâmün kavlen mir rabbir rahîm. En terzuknî rizkan halâlen tayyiben allâhümme innî eûzü bike min şiddetil fakri ve belâed dîne allâhümmec alenî mineş şâkirîn.”
Dua edip, Salavat getirilir ve Fatiha okunur.

Perşembe gecesi özellikle Perşembeyi cumaya bağlayan gece dinimizce mübarek bir gecedir ve bu gecede edilen tüm duaların kabul olacağına inanılır.

Önce boy abdesti alınır. Sonra hacet namazına niyet edilir.Namaz tamamlandıktan sonra Allah’tan hacet neyse o istenir.

Şura suresi 80. ayeti kerimesinin Türkçe meali

Bismillahirrahmanirrahim

“Hastalandığımda da O bana şifa verir.” (Şuara-80)