Popüler Haberler

Noterler Cumartesi günü açık mı? Hafta sonu nöbetçi noterlikler var mı?

Pandemi nedeniyle noterlerin Cumartesi günü açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilir oldu. 1 Haziran tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede artık Cumartesi günleri nöbetçi noterlerde hizmet verebilecek.

Noterler konusunda en çok merak edilenler arasında hafta sonları açık olup olmadıkları geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan genelgede kademeli normalleşme sürecine ilişkin hazırlanan raporda ‘Nöbetçi noterler’ ön planda yer aldı.

Noterler Cumartesi Açık Mı?

Devlet kurumu olduğundan noterler, hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir. Ancak nöbetçi noterlikler Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10.00 - 16.00 aralığında vatandaşlara hizmet vermektedirler.

Noterler, hafta içi her gün saat 09.00’da mesaiye başlar ve akşam saat 17.00’a kadar hizmet verirler. Noterler 12:30 - 13:30 saatleri arasında öğle paydosuna çıkarlar. Ancak yaşanan yoğunluklar nedeniyle bu saatlerde zaman zaman değişikliler gözlemlenebilir.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da noterler çalışmaz.

Noterlerin görevlerine giren işler mahiyetleri itibariyle genel ve özel işler olarak iki gruba ayrılır.

a) Genel olarak yapılacak işler:

Evlenme sözleşmesi,
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
Zilyetlik devri sözleşmesi,
Miras taksimi G. menkul, hibe vaadi sözleşmesi,
Şirket sözleşmesi,
İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,
Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),
Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
Kira sözleşmesi,
Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
Taksim ve ifraz sözleşmesi,
Evlat edinme sözleşmesi,
Temlik,
Taahhütname,
Kefaletname,
Vasiyetname,
Vakıf senedi,
Aile vakfı senedi,
Tanıma senedi,
Muvafakatname,
Sulhname,
Yeddiemin senedi,
Rehin senedi,
Borç senedi,
Fesihname,
İbraname,
Beyanname,
Şahadetname,
Piyango - Kur'a ve toplantı tutanağı,
Emanetleri saklama tutanağı,
İfade tutanağı,
Tespit tutanağı,
Vekaletname,
Defter onaylanması,
Çevirme,
Örnek çıkartma,
İmza sirküleri,
Protesto işleri,
İhbar - ihtarname işleri ve tebliği,
Tescil,

Kanunlarında noterler tarafından düzenlenmesi veya onaylanması öngörülen diğer işler.

b) Özel olarak yapılacak işler:

Tespit işleri,
Emanet işleri, (emanet kabul ve saklama)
Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler,
Tebligat işleridir.