Nesimi Ben Bu Cihana Sığmazam Şiiri! Oktay Kaynarca'nın Yeni Dizisine İsmini Veren Şiirin Hikayesi

Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölümüyle ekrana geldi. ATV'nin iddialı yapımı Salı akşamları yayınlanıyor. Diziye ismini veren Nesimi'nin Ben Bu Cihana Sığmazam şiirinin sözleri de merak edilmeye başlandı. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam şiirinin sözleri ve hikayesi...

Şair Nesimi'nin Minnet Eylemem, Sabahın Seherinde gibi şiirlerinin yanısıra Ben Bu Cihana Sığmazam şiiiri de merakla araştırılmaya başlandı. Bu merako tetikleyen ise ATV'nin Oktay Kaynarcalı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam oldu. Cezayir karakterinin başından geçenleri anlatan dizi ismni ünlü şiirden alıyor. İşte Nesimi'nin Ben Bu Cihana Sığmazam şiiri ve hikayesi...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ŞİİR SÖZLERİ

1. Bende sığar iki cihân ben bu cihâna sığmazam

Cevher-i lâmekân benim kevn ü mekâna sığmazam

2. Kevn ü mekândır âyetim zâta gider bidâyetim

Sen bu nişân ile beni bil ki nişâne sığmazam

Nesimi Ben Bu Cihana Sığmazam Şiiri! Oktay Kaynarca'nın Yeni Dizisine İsmini Veren Şiirin Hikayesi

3. Kimse gümân ü zann ile olmadı Hakk ile biliş

Hakkı bilen bilir ki ben zann ü gümâna sığmazam

4. Sûrete bak vü ma'nîyi sûret içinde tanı kim

Cism ile cân benim velî cism ile câna sığmazam

5. Hem sadefim hem inciyim haşr ü sırât

Bunca kumâş ü raht ile ben bu dükâna sığmazam

6. Genc-i nihân benim ben uş ayn-ı ayân benim ben uş

Gevher-i kân benim ben uş bahr ile kâna sığmazam

7. Arş ile ferş ü kâf ü nûn bende bulundu cümle çün

Kes sözünü uzatma kim şerh u beyâna sığmazam

8. Gerçi muhît-i a'zâmım adım âdem durur âdemim

Dâr ile kün fekân benim ben mu mekâna sığmazam

9. Cân ile hem cihân benim dehr ile hem zamân benim

Gör bu latifeyi ki ben dehr ü zamâna sığmazam

10. Encüm ile felek benim vahy ile melek benim

Çek dilini vü epsem ol ben bu lisâna sığmazam

11. Zerre benim güneş benim çâr ile penc ü şeş benim

Sûreti gör beyân ile çünkü beyâna sığmazam

12. Zât ileyim sıfât ile Kadr ileyim Berât ile

Gül-şekerim nebât ile piste-dehâna sığmazam

13. Şehd ile hem şeker hem şems benim kamer benim

Rûh-ı revân bağışlarım rûh-ı revâna sığmazam

14. Tîr benim kemân benim pîr benim civân benim

Devlet-i câvidan benim îne vü âna sığmazam

Ben Bu Cihana Sığmazam ne demek? Nesimi - Ben Bu Cihana Sığmazam şiiri sözleri: İşte sözleri ve hikayesi

15. Yer ü gökü düzen benim geri dönüp bozan benim

Cümle yazı yazan benim ben bu dîvâna sığmazam

16. Nâra yanan şecer benim çarha çıkar hacer benim

Gör bu odun zebânesin ben bu zebâne sığmazam

17. Gerçi bugün Nesîmîyim Hâşîmîyim Kureyşîyim

Bundan uludur âyetim âyet ü şâna sığmazam

Nesimi Ben Bu Cihana Sığmazam Şiiri! Oktay Kaynarca'nın Yeni Dizisine İsmini Veren Şiirin Hikayesi ile ilgili etiketler şiir ben bu cihana sığmazam nesimi