Popüler Haberler |

Miraç olayı nedir? 9 Mart bugün kandil mi, yarın ne kandili?

2021 Miraç Kandili ne zaman sorusu gündemde. Mart ayı içerisinde idrak edilecek olan Miraç Kandili’nin önemi oldukça büyüktür. “ 9 Mart bugün kandil mi?” sorusunun yanıtı merak edilirken “Miraç olayı nedir” hadisesi de önem arz etmekte.

Mübarek üç aylar içerisinde Müslüman alemi tarafından dualar ve ibadetlerle idrak edilecek olan Miraç Kandili’nin ne zaman kutlanacağı araştırılmakta. Diyanet tarafından yayımlanan 2021 dini günler takvimi esas alındığından Miraç Kandili’nin Mart ayı içerisinde hangi gün idrak edileceği kesinlik kazanmakta. Peki, 10 Mart yarın ne kandili?

9 Mart Bugün Kandil Mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; 2021 yılında Miraç Kandili, yarın 10 Mart Çarşamba gününde idrak edilecek. Yani 9 Mart bugün kandil değildir.

Miraç Olayı Nedir?

Rivayete göre Hz Muhammed gece vakti Kâbe’den alınıp Burak adı verilen katır üstünde Mescid-i Aksa'ya götürülmüş, Burak'ı Beytül Makdis'in (Süleyman Mabedi) kalıntılarının güneybatı duvarına bağlamıştır. Hz Muhammed sırasıyla eski Aksa denen bugünkü el-Aksa Camiinin altındaki yerden Mescid-i Aksa alanına girmiş, oradan Kubbet-üs-sahra'nın bulunduğu alana geçmiş ve orada İsa, Musa, Zekeriya peygamberlerle buluşmuştur. Günümüzde Nebi Minberi'nin bulunduğu alanda bütün peygamberlere namaz kıldırmış, oradan da Miraç Minberi'nin bulunduğu alandan göğe yükselmiştir.

Hadislere göre Hz Muhammed bu yükselmede gök katlarını Cebrail ile birlikte aşarken sırayla Âdem, Yusuf, Yahya ve İsa, İdris, Harun, Musa ve İbrahim peygamberleri görmüş, yedinci kat gökten sonra Sidret'ül münteha’ya çıkmıştır. Cebrail’in Sidretü’l-Münteha’dan ileriye geçememesi üzerine yolculuğunu tek olarak sürdürmüş, zaman, mekân ve cihetin olmadığı ifade edilen katta Allah ile aracısız görüşmüştür.

Anlatılana göre Hz Muhammed Mekke'ye döndüğünde yaşadıklarının gerçek olup olmadığından kuşku duyanların soru yağmuruna tutulmuştur. Ama sorulara doğru cevap vermiştir. İslam’ın ilk zamanlarında dinin oruç, zekât, şehitlik ve hac gibi belli kuralları, prensipleri tam olarak belirlenmemişti. Gece namazları rağbet görmekle birlikte, ibadet kuralları da açık ve seçik olarak belirlenmemişti.

Rivayete göre İsra ve Miraç bu konudaki belirlenmeleri sağlamış olaylardır. Buna göre miraçta; Hz Muhammed, Miraç sırasında namaz vakitlerinin beş vakit olarak düzenlenmesi gerektiğini öğrenmiş ve Miraçtan sonra bu buyruğu Müslümanlara bildirmiştir. Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Musa peygamberin bunun insanlara ağır geleceği şeklinde ikazları üzerine Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletme dileği üzerine beş vakte indirilmiştir.

Şirk koşmayan herkesin cennete gireceği müjdesi verilmiştir.