Gündem

Mali ve Orta Afrika tezkereleri yürürlüğe girdi!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde görevlendirilmesine ilişkin Hükümete verilen izin süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında hudut, şümul, miktar ve zamanı hükümetçe takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesi konusunda hükümete verilen izin süresinin 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurul’unda kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, Afrika'da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne Türkiye tarafından askeri katkıda bulunulmasının, bölgede ve genel olarak Afrika kıtasında izlenmekte olan faal Türk dış politikasının doğal bir uzantısını oluşturacağının değerlendirildiği belirtilerek, 2 Ağustos 2016 tarihinden itibaren bu katkının sağlanması için TBMM kararlarıyla Hükümete izin verildiği ifade edildi.

Yayımlanan karara göre, hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükümetçe takdir ve tespit edilmek üzere TSK'nın BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında yurt dışına gönderilmesi ve Hükümetçe verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için verilen izin süresinin 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren bir yıl uzatılması Genel Kurulun 2 Ekim 2018 tarihli 2'nci Birleşiminde kabul edildi.