Gündem

Mahkemeden hukukçuların bile anlayamadığı karar

İş adamı Fehmi Öztürk’ün, kumpasla elinden alınan şirketi ile mal varlığı davalarında, yaşadığı inanılmaz hukuksuzluklar devam ediyor. Sinop’ta istinaf ve Yargıtay’ın kararını tanımayan hakimler, peş peşe 4 ilginç karara imza attılar. Bu sırada Çanakkale Lapseki’de bulunan, İcra Hukuk Mahkemesi de verdiği bulmaca gibi bir kararla Sinop’taki ilginç hukuk kararlarından aşağı kalmadı.

Mevlüt Yüksel
Mevlüt Yüksel

İş ortakları Fırat Muşlu ve Gelecek Partili Cuma İçten tarafından 50 milyon dolar dolandırıldığını belirterek İstanbul ve Sinop’ta çeşitli davalar açan iş adamı Fehmi Öztürk’ün yaşadığı hukuksuzlukların sürdüğü ortaya çıktı.

VARAN 1- YARGITAY KARARINA BAĞLI İCRA TAKİBİ,TEMİNATSIZ VE DELİLSİZ OLARAK DURDURULDU!

İş adamı Fehmi Öztürk lehine Anadolu İstinaf Mahkemesi’nin verdiği ve Yargıtay’ın da onayladığı Sinop icra dairesinde başlatılan Yargıtay kararına dayalı icra, yani ilamlı takibe eski ortağı Fırat Muşlu, avukatı Mehdi Şahintekin aracılığı ile önce Fehmi Öztürk’ü, icra müdürü ve muavinini,”usulsüz icra takibi yapmaktan” şikayet etti. Aynı avukat bu şikayetini de delil olarak göstererek, Sinop İcra Hukuk Mahkemesi’ne “İcra takibinin kaldırılmasına” itirazda bulundu.

Bu itiraz üzerine Sinop İcra Hukuk Mahkemesi hakimi A.K.,ön inceleme tutanağı ile icra dosyasını Sinop İcra Müdürlüğü’nden istedi. Ancak hakim A.K.dosya mahkemeye gelmeden ve incelenmeden, doğrudan durdurma kararı verdi.

VARAN 2-TAKİPSİZLİK İLE TEMİNATSIZ DURDURMA KARARINA İTİRAZA RET!

Bu arada, Öztürk ile Sinop İcra Müdürü ve muavini, eski ortağı Fırat Muşlu’nun yapmış olduğu,”usulsüz icra takibi yapmak”suçlaması ile yapılan savcılık şikayetinden, “usulsüzlük bulunmadığı ” için”takipsizlik kararı” aldılar. Bu alınan kararın ardından iş adamı Öztürk, Sinop İcra Hukuk Mahkemesi’ne verdiği cevap dilekçesinde, mahkemenin verdiği “durdurma” kararının kaldırılmasını, yine kumpasla elde edilen senetler ile oğlu Erhan Öztürk’e ait, Çanakkale’nin Lapseki İlçesi’nde bulunan otelin 5 Mart 2021 tarihinde satış işleminin yapılacağını belirterek,”telafisi imkansız zararlar doğuracağını”,bu nedenle de,”icra takibinin durdurma kararının kaldırılmasını” talep etti. Ancak hakim Z.G.hiç bir gerekçe göstermeden bu talebi reddetti.

VARAN 3-ÇANAKKALE’DEKİ OTELİN SATIŞ GÜNÜNE DURUŞMA GÜNÜ VERİLDİ

Sinop’ta 15 gün içinde yaşanan hukuk garipliklerine bir yenisi de şöyle eklendi: İşadamı Fehmi Öztürk, buradaki asıl amacın oğluna ait Lapseki’de bulunan otelin icradan yarı fiyatına satılması olduğunu belirterek bir kez daha Sinop İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.Öztürk’ün bu talebi yine hakim Z.G.tarafından reddedildi. Öte yandan hakim, Lapseki’deki otelin satış günü, önceden mahkemeye bildirilmiş olmasına rağmen, otelin satış günü olan 5 Mart 2021 tarihine öğleden sonraya duruşma verdi.

YARGITAY KARARINI YOK SAYAN HAKİM KENDİSİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARARI KENDİ MÜTALAASI İLE REDDETTİ!

Bu duruşma günü kararı üzerine iş adamı Öztürk hakim Z.G.’ye reddi hakim talebinde bulundu. Hakim Z.G.kendi reddine ilişkin talebe karşılık olarak kendisi mütalaa vererek talebi kabul etmedi.  Bu mütalaa üzerine Sinop İcra Hukuk Mahkemesi diğer bir hakimi reddi hakim talebini reddederek iş adamı Fehmi Öztürk’e “reddi hakim talebinin haksızlığı” nedeni ile bir de 4 bin TL ceza uyguladı.

VARAN 4-BİR SKANDAL’DA LAPSEKİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NDEN!

İş adamı Fehmi Öztürk’ün Sinop’ta yaşadığı hukuksuzluklar, Çanakkale’nin Lapseki İlçesi’ne de uzandı.Mağdur iş adamı Öztürk avukatı aracılığı ile Lapseki İcra Hukuk Mahkemesi’ne bir dilekçe verdi. Öztürk,Sinop’taki mahkemelerinin devam ettiğini belirterek buradaki davasının bitimine kadar Lapseki’de otel satışının durdurulmasını talep etti.

HAKİMDEN BULMACA GİBİ ANLAŞILAMAYAN KARAR!

Öztürk'ün başvurusu sonrası Lapseki İcra Hukuk Mahkemesi hukukçular tarafından bile çok zor anlaşılacak bir karara imza attı. Okuyanları şaşırtan kararda hakim şöyle yazdı:

”İstanbul mahkemelerinin yetkili olması nedeniyle, mahkememizin yetkisizliğine,HMK 20.madde gereğince kararın kesinleşmesinden itibaren iki haftalık süre içerisinde davacı tarafın müracaatı halinde mahkeme dosyasının yetkili İzmir İcra Mahkemeleri’ne gönderilmesine aksi takdirde Bodrum İcra Mahkemesi tarafından davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesine dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda kesin olmak üzere karar verildi.”

MAZERETİ NEDENİYLE HEM DAVASI REDDEDİLDİ HEM DE 10 BİN TL CEZA YAZILDI!

Bu karar sonrası Lapseki İcra Hukuk Hakimi H.D.,üç gün sonra yine iş adamı Fehmi Öztürk’ün bir başka dosyasında avukatının duruşmaya katılamayacağını dilekçeyle bildirmesine rağmen mazeretini kabul etmeyerek, açılan davayı reddetti. Aynı hakim bu kararının ardından hukuk çevrelerinde çok görülmeyen bir şekilde ayrıca iş adamına “gerekçesiz mazeret” gösterdiği gerekçesiyle 10 bin TL ceza uyguladı.

AYNI MAHKEME BİR GÜNDE 3 BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLATMIŞTI!

İş adamı Fehmi Öztürk aleyhine Lapseki İcra Hukuk Mahkemesi’nin verdiği bu ilginç karardan önce yine aynı mahkemede başka bir ilginç kararı verildiği de anlaşıldı. Geçtiğimiz yıl Lapseki İcra Hukuk Mahkemesi’nin pandemi döneminde üç bilirkişiye bir günde hazırlatılan “kıymet takdir raporu” ile aynı gün karar vererek Öztürk’ün oğlu Erhan Öztürk’e ait otelin, icradan düşük fiyata satışının önünü açtığı iddia edilmişti.

ŞİKAYET EDİLEN BİLİRKİŞİLERE TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ!

Bir günde 3 bilirkişi raporu hazırlatılması sonrası iş adamı Öztürk bir dilekçe ile Lapseki savcılığına suç duyurusunda bulundu. Öztürk şikayet soruşturmasına, hiç bir araştırma ve inceleme yapılmadan takipsizlik kararı verildiğini söyledi. Yine iş adamı Öztürk bu karara yapılan itirazının da aynı mahkeme tarafından reddedildiğini ifade etti.

Tüm bu kararlar sonrası hukuk mücadelesinden vazgeçmeyen Öztürk, şikayet soruşturmasına aynı gün ret kararı veren hakimi HSKya şikayet etti. HSK ise söz konusu şikayeti ”adaletin hızlı tecelli etmesi” açısından değerlendirerek doğru bir işlem olduğu gerekçesiyle şikayet dosyasını kapattı.