Kur korumalı mevduat hesaplarında değişiklik!

Türkiye'de vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kur korumalı mevduat hesaplarına yönelik değişikliğe gidildi. Konuya ilişkin alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kur korumalı mevduat hesabında tüzel kişiler açısından değişiklik yapıldı. Alınan kararın detayları Resmi Gazete'de yayımlandı.

MADDE 1- 21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)'in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 ile 30/9/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir."

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Kur korumalı mevduat hesaplarında değişiklik! ile ilgili etiketler Resmi Gazete kur korumalı kur korumalı mevduat