Zabıta Haberleri

Zabıta, yerel yönetimlere bağlı çalışıp, kamu düzeninin ve halk sağlığının korunması için çalışan kişidir. Zabıtalar, kamu düzeni sağladıkları görev esnasında jandarma ya da polisler gibi silah taşımazlar.

Zabıtanın Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Zabıtalar, görevlendirildikleri bölgede kamu düzenini sağlamak, huzuru tesis etmek ve halk sağlığını korumak ile görevlidir. Zabıtaların bazıları sabit bazıları ise gezici olarak denetim yapar. Bunun dışında zabıtanın görev ve sorumlulukları şöyle sıralanır;

Gıda malzemeleri üreten, satan ya da dağıtan şirketlerin rutin ya da baskın denetimlerini yapmak,

Halk sağlığına tehdit oluşturabilecek tüm işlemlerin durdurulmasını sağlamak,

Ruhsatsız iş yerlerini tespit etmek ve gerekli işlemleri uygulamak,

Ruhsatı bulunan ancak işgaliye gibi işlemleri tam olarak yerine getirmeyen iş yerlerini tespit etmek ve gerekli işlemleri uygulamak,

Semt pazarı gibi alanların denetimini sağlamak,

Belediyeden izin almamış olan satıcıları tespit etmek ve gerekli işlemleri uygulamak,

İzinsiz ilan ya da afiş asanları tespit etmek ve gerekli işlemleri uygulamak.

Kimler Zabıta Olabilir?

Zabıtalar, ilçe ya da il belediyelerine bağlı olarak memur ya da işçi statüsünde çalışabilir. Memur olarak çalışmak isteyen zabıtalar, KPSS’den atanmak için yeterli puanı almak zorundadır. Zabıta olmak için gereken şartlar şöyle sıralanabilir;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak,

Yüz kızartıcı suç işlememiş ya da hüküm giymemiş olmak,

En az lise mezunu olmak,

Erkekler için 175 santimetre, kadınlar için 165 santimetre boy sınırının altında kalmamak.