Yüksek Askeri Şura

Yüksek Askerî Şûraya da kısaca YAŞ, Türkiye Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak Ankara'da yalnızca barış zamanlarında görev yapmak üzere oluşturulan kuruldur.

YAŞ NEDİR?

YAŞ, Yüksek Askeri Şura'yı nitelendiriyor. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ilk olarak 1972 yılında kurulmuştur.

YAŞ'IN GÖREVLERİ NELERDİR?

- Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik ana fikrin (konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususları ve Silahlı Kuvvetlerin ana program ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek.

- Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarını inceleyip görüş bildirmek.

- Cumhurbaşkanının lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek ve mevzuatla verilen görevleri yapmak.

- YAŞ, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır.

. - YAŞ, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır.

- Cumhurbaşkanı acil durum gerektiğinde Şura'yı toplayabilir.