VEDAŞ

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 02.04.2004 tarihli ve 2004/22 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Şirketimizin, TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 17.02.2005 tarih 7-85 sayılı Kararı gereği 01.03.2005 tarihi itibariyle Van, Bitlis, Muş, Hakkari Elektrik Dağıtım Müesseselerini devralan, sermayesinin tamamı TEDAŞ'a ait buluna Van gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi kurularak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.03.2005 tarih ve 6258 sayılı nüshasında ilan ve tescil olunmuştur.

01.01.2013 tarihi itibariyle 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereğince Van GÖLÜ EDAŞ ve Van GÖLÜ EPSAŞ adı altında iki ayrı şirket olarak görevlerini sürdürmektedirler.

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin %100 oranındaki hissesi, blok olarak, satış yöntemi ile özelleştirilmek üzere ihaleye çıkılmış; 26.07.2013 tarihinde, 118 milyon dolarlık teklifle kazanan Türkerler Grubu için Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafından da onay verilmiş ve Türkerler Grubu şirket yönetimini devralmıştır. Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin devir töreni, 04.10.2013 tarihinde Van'da gerçekleştirilmiştir.

Van Gölü EDAŞ görev ve sorumluluk bölgesinde 500.000 aboneye hizmet verirken, Türkiye'nin toplam dağıtılan enerji miktarının 2012 yılı sonu itibariyle %5.3'ünü kapsayan 3.829.628.862 kwh'lik enerjiyi Lisansı kapsamındaki bölgede dağıtmaktadır.