Ekonomi

Kadroya geçen taşerona ne kadar zam yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'dan zam müjdesi geldi . Sarıeroğlu taşerona kadro sürecinin 2 Nisan'da sona ereceğini belirterek, bu süreçte kadroya geçenlere zam yapılacağını duyurdu. Sevindirici haberin gelmesi ile birlikte ne kadar zam verildiği merak ediliyor. Peki kadroya geçen taşerona ne kadar zam yapılacak? Ne zaman? Detayları haberimizde...

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2017 Ödül Töreni gerçekleşti.Tören'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, işçilerle ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bakan Jülide Sarıeroğlu taşerona kadro sürecinin 2 Nisan'da sona ereceğini belirterek, bu süreçte kadroya geçenlere zam yapılacağını duyurdu. Peki kadroya geçen taşerona ne kadar zam yapılacak? Ne zaman? Merak edilen soruların cevapları detayları ile haberimizde...

cats_8

KADROYA GEÇEN TAŞERONA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Taşeron konusunun bu hafta "son viraja girdiği"nin" altını çizen Sarıeroğlu, "Çalışmalarımızda Allah'a çok şükür büyük bir aksaklık yaşamadık. Biraz algı operasyonlarına, bilgi kirliliklerine maruz kaldık ama sağlıklı bir şekilde yürütmüş durumdayız." diye konuştu.

Sarıeroğlu, 4C'den 4B'ye geçişlerle ilgili de şunları kaydetti:

"Dün akşam itibarıyla 4C'den 4B'ye geçecek kardeşlerimizle ilgili de kararnamemiz Resmi Gazete'de yayımlanmış durumda. Yüzde 10 ücret artışı ile izin sürelerini düzenleyerek 4C'den 4B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde yüzde 10 artış yapıyoruz. İzin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz. Dün yaptığımız Kamu Personel Danışma Kurulu'nda bu konularla ilgili adım attık."

Sarıeroğlu, bu süreçte katkı sağlayanlara teşekkür etti.

TARİHÇE

Çalışma Bakanlığı, Devlet Dairelerinin Bakanlıklara Ayrılması Hakkındaki 3271 sayılı Kanunun 1. Maddesine dayanılarak, Başbakanın 7 Haziran 1945 tarih ve 6-376/6 sayılı teklifi üzerine 7 Haziran 1945 tarih ve 4/591 sayılı Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile kurulmuş hemen arkasından 22 Haziran 1945 tarih ve 4763 sayılı Çalışma Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun çıkarılmıştır.(R.G. 27 Haziran 1945)

28 Ocak 1946 tarih ve 4841 sayılı Çalışma Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (R.G. 30 Ocak 1946) 4763 sayılı Kanuna göre daha geniş bir görev tanımı yapmış, merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili düzenlemeler getirmiştir.

Daha sonra, 17.11.1974 tarih ve 4-1040 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ile Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmuş, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ-Kur bu Bakanlığa bağlanmıştır.

13 Aralık 1983 tarih ve 184 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (R.G. 14 Aralık 1983) ile Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adıyla yeniden teşkilatlandırılmıştır. 184 sayılı KHK, aynı zamanda 4841 sayılı Kanunu yürürlükten kaldırmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve görevleri hakkında 184 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname' nin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Değiştirilerek 09.01.1985 tarihinde 3146 Sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir.

Daha sonra, 04.Ekim 2000 tarihinde yürürlüğe giren 618 Sayılı KHK ile Bakanlık yeniden yapılandırılarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü kurulmuş ve Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü yeniden yapılandırılmıştır.

Bakanlığımızın Yurtdışı Teşkilatı, 1960'lı yılların başından itibaren gelişen ve ülkemiz için yeni bir olgu niteliğindeki sanayileşmiş Avrupa ülkelerine düzenli Türk işgücü sevkıyatı ile doğan ihtiyaç sonucu ihdas edilmiştir. Başta Almanya Federal Cumhuriyeti'ne olmak üzere, diğer Avrupa ülkelerine giden Türk işgücünün ülkemizdekinden farklı ve yabancı toplumsal çevrede ve değişik yaşam koşullarında Devlet eliyle destek görmesi ve sorunlarına çözüm bulunması amacıyla bulundukları ülkelerdeki Büyükelçiliklerimizin nezdinde Çalışma Müşavirlikleri ve Başkonsolosluklarımız bünyesinde de Çalışma Ataşelikleri kurulması yoluna gidilmiştir.

ANA HİZMET BİRİMLERİ

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Ana Hizmet Birimleri Listesi.
Çalışma Genel Müdürlüğü
Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

› DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Danışma ve Denetim Birimleri Listesi.
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
İç Denetim Birimi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Bakanlık Müşavirleri
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

› YARDIMCI BİRİMLER / BAŞKANLIKLAR

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Yardımcı Birimler / Başkanlıklar Listesi.
Personel Dairesi Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü

› BAĞLI KURULUŞLAR

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Bağlı Kuruluşlarının Listesi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı

› İLGİLİ KURULUŞLAR

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın İlgili Kuruluşlarının Listesi.
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Mesleki Yeterlilik Kurumu
Devlet Personel Başkanlığı
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü