Popüler Haberler |

İsra olayı nedir? Miraç Gecesi ne oldu? Miraç Kandili'nde verilen 3 hediye nedir?

Miraç Kandili'nde gerçekleşen İsra Olayı birçok müslümanın araştırdığı bir konu. 10 Mart 2021 akşamı kutlanacak Miraç Kandili öncesi bu özel ve kutlu günde nelerin gerçekleştiğini, Miraç Gecesi'nde insanlığa verilen 3 hediyenin ne olduğu merak edenler için Miraç Kandili ile ilgili detayları derledik.

Miraç Gecesi, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Kudüs'e gitme olayına verilen addır. Kuran-ı Kerim'de Miraç Gecesi İsra Suresi'nde ele alınır. Peygamber efendimizin Mekke'den Kudüs'e gitme olayına verilen ad olan Miraç Kandili'nde insanlık için 3 hediyenin müjdesi verilmiştir. Peki, İsra olayı nedir? İsra ne demek?

İSRA OLAYI NEDİR?

Peygamberimiz Hz.Muhammed’in (s.a.v.) bir gece Allah (c.c.) tarafından Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya normal bir insanın yapamayacağı kadar hızlı bir şekilde götürülmesi hadisesine İsra denir.

Bu konuda Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’inde bizleri açıkça bilgilendirmiştir. Yüce kitabımızın 17. Sûresinin ismi İsra’dır.

Cebrail (a.s.) Hz. Muhammed (a.s.)'i Burak isimli bir binekle Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürmüş, oradan da birlikte semalara yükselmişlerdir. Peygamber, Sidretü'l-Münteha'ya ulaşmış ve Miraç mucizesi gerçekleşmiştir.

Miraç Gecesi İnsanlığa 3 Hediye Verildi

Allah Resûlü (s.a.s), Miraç’tan ümmetine üç büyük hediyeyle dönmüştür. Bu hediyelerin birincisi Peygamberimizin “Gözümün nuru” dediği beş vakit namazdır. Namaz, Allah’la kul arasındaki güçlü iman bağının tezahürüdür. Namaz, yönünü kıbleye dönen, alnını secdeye koyan müminin manevi yükselişidir. Namaz sadece şekilden ibaret değildir. Aksine namaz, bedenen olduğu kadar zihnen ve kalben de insanı kuşatan bir ibadettir. Namaz kılan insan aynı zamanda güzel ahlaklı, dürüst, mütevazı, merhametli, adil olması beklenen insandır. İşte bu yüzden âyet-i kerimede “Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar” buyurulmuştur.

Mirac’ın bir diğer hediyesi “Âmenerresûlü” olarak bildiğimiz ve her gün yatsı namazından sonra okuduğumuz Bakara Sûresi’nin son iki âyetidir. Bu âyet-i kerimeler bize iman esaslarını, kulluk şuurunu ve sorumluluk bilincini hatırlatır. Dünyada yapıp ettiğimiz her şeyin bir hesabı olduğunu bildirir. Rabbimize içtenlikle nasıl dua ve yakarışta bulunacağımızı öğretir.

Mirac’ın son hediyesi ise ümmet-i Muhammed’den Allah’a ortak koşmayanların günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.

İSRA NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR?

İsra sözlükte, Yürütmek, göndermek, gece seferi yapmak ve irsal etmek gibi manalara gelmektedir. İsra; geçmek, gitmek, geceleyin yürümek anlamındaki "s-r-y" kökünden gelir. İsra’nın sözlük manası “gece yürütmek” demektir.