Popüler Haberler |

İncil hangi dilde yazılmıştır? Kur'an'dan önceki kutsal kitapları dili nedir?

İncil hangi dilde yazılmıştır? Kur'an'dan önceki kutsal kitapların dili nedir sorularının yanıtı haberimizde. Kutsal kitapların dili konusunda meraklı arayış sürüyor. İncil dahil tüm kutsal kitapların hangi dilde yazıldığı vatandaşların merak konusu oldu.

İncil hangi dilde yazılmıştır? Kur'an'dan önceki kitapların dili nedir sorularının yanıtı haberimizde.

İNCİL HANGİ DİLDE YAZILMIŞTIR?

Allah her ulusa, kendi dilini konuşan peygamber gönderir ve kendi diliyle kitap indirir. Hz. Musa İbrani'dir, İbranice konuşurdu. Ona gönderilen kitap da İbranice indirilmiş ve o dille yazılmıştır. Elbette İbranice, Hz. Musa'dan sonra çok değişikliğe uğramış, çok gelişim göstermiştir. Hz. İsa da Yahudi olması itibariyle İbranice bilirdi ama onun zamanında Filistin'de Aramice egemen olduğu için Aramice konuşurdu. Fakat Hıristiyan inancına göre (bence doğru olan da budur), Hz. İsa yazılı bir kitap bırakmamıştır.

İnciller, İsa'nın talebelerinin çeşitli yerlere yazdıkları mektuplardan derlenmiştir. Kilise inancına göre Matta, İbranice veya Aramice bir İncil yazmış ama bu zamana dek bu İncil hakkında bir belge bulunmamıştır. Elimizdeki Matta İncili, Markos İncili örnek alınarak Yunanca yazılmıştır. Çoğu Alman araştırmacı, Matta'nın, bu İncil'in yazan olduğunu kabul etmez. Kiliseye göre en eski İncil olan Markos İncili de Yunancadır. Yunanca Markos İncili örnek alınarak Yunanca yazılan Lukas İncili'nin de Anadolu'da mı, yoksa Yunanistan'da mı yazıldığı tam belli değildir. Yuhanna İncili de Yunanca yazılmıştır.

Bir değil dört İncil var

Kiliseye göre İncil yazarları, İsa'nın ruhunun veya kutsal ruhun ilhamıyla bu İndileri yazmışlardır ama bunlar sadece inançtan ibarettir. Filistin'de yetişmiş olanların, Yunanca edebi bir kitap yazmaları mümkün değildir. Gerçi onlar ilhamla bu İndilerin verildiğine inanırlar ama bilimsel araştırmalar, İndilerin çeşitli yerlere yazılan mektuplardan derlendiğini ortaya koymaktadır. "Encyclopedia of Religion And Ethics" adlı eserde gerek eski, gerek yeni ahidlerin, başlangıçta bir kutsal kitap elde etmek amacıyla yazılmadıkları ifade edilir. Dört İncil vardır. Bunların her biri, Hz. İsa'nın öğrencilerinden birine nisbet edilmiştir.

İncil kelimesinin aslı, Yunanca "Euaggelion" olup sevindirici bir habere verilen müjdelik manasına gelir. Kelime, zamanla "haber ve müjde" anlamında kullanılmaya başlanmış, daha sonra da Kitâb-ı Mukaddes'in yeni ahid bölümünde yer alan Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından yazılan dört kitabın adı olmuştur. Hz. İsa, sözlerinin yazılmasını emretmemişti. İsa'nın 12 öğrencisi, kendisinden sonra gittikleri yerlerde verdikleri vaazlarla onun hayatını, sözlerini anlattıkları gibi çeşitli yerlere onun öğretilerini anlatan mektuplar gönderdiler. Bu sözler ve mektuplar, MS 60-110 yıllar1 arasında yavaş yavaş derlenip yazıya geçirilmiştir. İlk zamanlarda yüzlerce İncil varken, 325'te İznik'te toplanan uzmanlar konseyinde bunlardan 4'ü doğru kabul edilmiştir.


kaynak:süleyman ateş