Popüler Haberler

İmam Nikahı nasıl düşer? Nasıl bozulur? Dini boşanma nasıl gerçekleşir?

Resmi nikahın yerine bir de imam nikahı kıyılması müslümanlar için önemlidir. Çiftler imam nikahı yaparak bazı akitleri de kabul etmiş sayılırlar. Peki imam nikahı nasıl düşer, nasıl bozulur?

Dini nikah olarak belirtilen İmam Nikahı müslüman dünyada önem verilen durumlardandır. Ancak boşanma sürecine giren çiftler bir yandan resmi boşanma işlemleri yaparken imam nikahının da nasıl bozulacağına dair araştırmalara devam ediyor.

 İMAM NİKAHINI BOZAN ŞARTLAR

Kur'an-ı Kerim'de, "Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca, onları güzelce tutun, yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki âdil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar." (Talak, 65/2) buyurulmaktadır.

İmam nikahı nedir? İmam nikahı nasıl kıyılır? İmam nikahı şartları neler? İmam nikahı nasıl düşer?

Bu ayetteki şahit tutma emrinin boşamaya mı yoksa ric'î talakla boşadıktan sonra dönmeye mi yönelik olduğu konusunda farklı görüşler vardır. Hanefîlere göre her ikisinde de şahit bulundurmak menduptur. İmam Şâfiî'ye göre ise boşamaya şahit tutmak mendup, dönmeye şahit tutmak ise vaciptir (Cassâs, Ahkâmü'l-Kur'ân, V, 35-351; Râzî, Mefâtihu'l-ğayb, XXX, 34).

Dolayısıyla boşama esnasında şahit tutma, boşama işleminin geçerlilik şartı değildir. Bununla birlikte fakîhler bu buyruğun, hakların zayi olmaması ve ihtilafların önlenmesi gibi amaçlar taşıdığı noktasında birleşmektedirler.

 

 

Yorumlar