Gündem |

İl dışı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

MEB tarafından alınacak olan başvurulara yoğun bir katılım bekleniyor. Peki il dışı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

Binlerce öğretmenin heyecanla beklediği il dışı yer değiştirme başvuruları, bugün itibarıyla başladı. MEB tarafından alınacak olan başvurulara yoğun bir katılım bekleniyor. Öğretmenler il dışı tayin için başvurularını yapacak ve ardından atama veya yer değiştirme sonuçlarını bekleyecek. Başvurular 21 Haziran 2017 tarihine kadar alınacak ve sonuçlar da 23 Haziran 2017 tarihinde erişime açılacak. Peki il dışı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? İşte il dışı tayin ile ilgili tüm detaylar...

eryeryrt

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İl dışına tayin isteyen öğretmenlerin bir süredir merak ve heyecanla beklediği il dışı yer değiştirme başvurusu için gün geldi çattı. Ülke genelinde yüz binlerce öğretmen il dışına tayin istemekte ve bunun için il dışı yer değiştirme başvurusunu yapacak ve ardından bekleyişe geçecek.

İl dışı yer değiştirme başvurusu yapmak isteyen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinde tayin isteme işlemlerini yapabilecekler.

İşlemler yapıldıktan sonra öğretmenler sonuçların açıklanması ve atama işlemlerinin sonuçlanmasını bekleyecek. Ek bir durum olduğunda MEB tarafından gerekli bir bilgilendirme yapılacaktır.

MEBBİS İÇİN TIKLAYINIZ

ÖNEMLİ: İl dışı yer değiştirme başvuruları henüz başlamadı, ancak gün içerisinde başvurular alınmaya başlanacak. Bu sayfa başvurular başladığında güncellenecektir.

Yapılan başvurular 21 Haziran 2017 tarihinde sonlanacak. Başvuruların ardından yerleştirme veya atama sonuçları 23 Haziran 2017 tarihinde açıklanacak.

tyutAtyu
İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü (İKGM) tarafından il dışı yer değiştirme başvurusuna ilişkin kılavuz yayımlandı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre il dışı yer değiştirme başvurusu şartları ve diğer detaylar şu şekilde;

"Öğretmenlerin, 2017 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar ile bu yükümlülüklerini tamamlayanveya muaf olan öğretmenlerden 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışmasüresini tamamlayanlar, iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.
Doğrudan Bakanlığa bağlı taşra teşkilâtı kapsamında bulunan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri halinde iller arası yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.
Çeşitli nedenlerle veya hizmetin gereği olarak iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilen öğretmenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri 3 yılın hesabında birlikte değerlendirilecektir.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevli olup 30 Eylül 2017 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna döneceklerini beyan eden öğretmenlerden kadrolarının olduğu ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. Bunlardan en geç 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2017 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla, yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

06/05/2010 tarihinden sonra atanıp birinci, ikinci ve/veya üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında toplam 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan veya 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla tamamlayacak olan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında hiç görev yapmamış ya da eksik hizmeti 6 aydan fazla olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya iller arasında dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda atanacaktır. Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların atamaları, alanlarında norm açığı bulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına Bakanlıkça resmen yapılacaktır.
Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden;

a) Sağlık ve eş durumu mazeretleri nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar,

b) Başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olanlar, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

eryeryrtryty

Bu kapsamdaki öğretmenlerde 3 yıllık çalışma süresi aranmayacak; tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ise bulundukları yerlerde görevlerine devam edecektir.

Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla bulundukları ilde 3 yılını dolduranlar iller arasında, bulundukları eğitim kurumunda 3 yılını dolduranlar ise il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.
Birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanlarında görev yapmakta iken Şubat 2017tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğü öngörülen dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanları kapsamına alınan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, görev yaptıkları eğitim kurumunda kalabilecekleri gibi, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde de bulunabileceklerdir.

Eğitim kurumu müdürlükleri, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri, yukarıda belirtilen 3 yıllık çalışma süresini doldurmaları nedeniyle bu yıl zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulacak öğretmenlerin tespit ve takibini yaparak bu öğretmenlerimizin yer değiştirme başvuru formu doldurmasını sağlayacaktır. Başvuru formu doldurmayanların formları eğitim kurumu müdürlüklerince doldurularak onaylanacaktır. Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin tespitinde ihmali görülen yöneticiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.