Popüler Haberler |

Hilal göründü mü? Ramazan Hilal ile mi başlar?

Hilal göründü mü? Ramazan ayının başlangıcıyla Müslümanlar Hilal göründü mü sorusuna yanıt arıyor. 2020 Ramazan ayı içinde Hilal göründü mü sorusu büyük önem taşıyor. İlk oruca hazırlanan müslümanlar, büyük heyecan içinde. Tüm dünyada idrak edilecek Ramazan 2020'ye saatler kala Hilal göründü mü, Hilal ne zaman görülür, Oruç Hilal'in görünmüseiyle mi başlar? Detaylar haberimizde...

Hilal göründü mü? Ramazan başlıyor. Türkiye'De Ramazan ayı Hilal göründü mü sorsuyla daha bir anlam kazanıyor. Oruç tutacak müslüman vatandaşlar, Hilal göründü mü sorusunu araştırmaya başladı. Oruç ayı Ramazan Hilal görünmesiyle mi başlar? İşte yanıtı...


HİLAL GÖRÜNDÜ MÜ?


Tunus Resmi haber ajansına göre, Tunus Cumhuriyeti Müftüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Perşembe günü Şaban ayının tamamlanacağını ve Ramazan ayının ilk gününün 24 Nisan Cuma gününe denk geldiğini söyledi.

Mısır ve Lübnan ve Irak'taki yetkililer Cuma günü, Ramazan ayının ilk günü duyururken, Suudi Arabistan Perşembe akşamı hilal izleyeceğini söyledi.

RAMAZAN HİLAL GÖRÜNDÜ MÜ?

HİLAL GÖRÜNMEDEN ORUCA BAŞLANIR MI? (DİYANET BİLGİSİ)

Kamerî aylar, adından anlaşıldığı gibi başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardır. Ramazan orucu, Ramazan ayında tutulduğundan ve Ramazan ayı da ay takvimine göre her sene değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle, Ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hilali (Ramazan hilalini) görünce oruca başlayınız ve hilali (Şevval hilalini) görünce bayram ediniz. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı otuza tamamlayınız.” (Buhârî, Savm, 5, 11; Müslim, Sıyâm, 3-4, 7-9) buyurmuştur.

HİLAL GÖRÜNDÜ MÜ? RAMAZAN 2020

Bu hadis ilk bakışta hilali çıplak gözle görmedikçe oruca başlanmayacağı ve bayram edilmeyeceği fikrini uyandırmaktadır. Konu ile ilgili diğer rivayetler değerlendirildiğinde, bu hadislerin amacının günün şartları içinde en uygun uygulamanın öğretilmesi olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Biz ümmî bir toplumuz; hesap ve okuma yazma bilmeyiz. Şunu biliriz ki ay, ya 29 ya 30 gündür.” (Buhârî, Savm, 13; Müslim, Sıyâm, 15; Ebû Dâvûd, Savm, 4) buyurarak, kamerî aybaşlarının belirlenmesinde hesap yöntemine de başvurulabileceğine işaret etmiş olmaktadır.

Çıplak gözle görülsün ya da görülemesin, ay mutat hareketlerine devam etmektedir. Kur’an-ı Kerim’de güneş ve ayın bir hesaba göre hareket ettiği (Rahmân, 55/5), bunların, diğer fonksiyonlarının yanında aynı zamanda birer hesap ölçüsü kılındığı (En'âm, 6/96), yılların sayısını ve hesabı bilmemiz için aya menziller tayin edildiği (Yûnus, 10/5), gökler ve yer yaratıldığı zaman on iki ay meydana gelecek şekilde bir nizam konduğu (Tevbe, 9/36), ayın yeryüzünden hilal şeklinde başlayıp kademe kademe farklı şekillerde görülmesinin insanlar ve hac için vakit ölçüleri olduğu (Bakara, 2/189) ifade edilmektedir.

Buna göre Hz. Peygamber (s.a.s.), kamerî aybaşlarının belirlenmesi konusunda çıplak gözle görmeyi, başvurulacak yegâne yöntem olduğu için değil, belki o günkü şartlar içinde en sağlıklı sonuç veren yöntem olduğu için öngörmüştür. Hilali gözlemlemenin amacı Ramazan ayının girip girmediğini belirlemektir. Bu sebeple, hilali çıplak gözle görme dışında, bizi bu amaca ulaştıracak başka yöntemlerden yararlanmak da mümkündür.

Bugün, insanoğlunun ulaştığı teknolojik gelişmişlik, ayın hareketleri konusunda en ince ayrıntıyı bile izleme imkânı sunmaktadır. Artık ince astronomik hesaplar yoluyla, gelecek birkaç yıllık namaz vakitlerini gösteren takvimleri hazırlama imkânı bile doğmuştur. Dolayısıyla kamerî ayların başlangıçlarını hesap yöntemiyle belirlemek meşrudur.