Popüler Haberler |

Heyelan nedir, nasıl oluşur? Heyelan nedenleri nelerdir?

Dünya üzerinde meydana gelerek büyük bir tahribata yol açabilecek doğal afetlerden biri de heyelandır. Toprak kayması olarak da bilinen heyelanın ne olduğu, nasıl oluştuğu ve nedenleri büyük bir merakla araştırılıyor. Peki, heyelan nedir, nasıl oluşur? Heyelan nedenleri nelerdir? Ayrıntılar haberimizde...

Dünyada meydana gelen korkunç olaylardan birisi de heyelandır. Heyelan çok büyük can ve mal kayıplarına neden olacak bir afettir. Bu afetin yaşandığı birçok yer bulunmaktadır. Bu çerçevede en çok tahribata sebep olan doğal afetlerden biri olan heyelanın ne olduğu, nasıl oluştuğu ve nedenleri merakla araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

HEYELAN NEDİR?

Heyelan bir doğa olayıdır ve yer kayması olarak da adlandırılmaktadır. Yamaç tetikleyici faktörler sonucunda toprak ve taşların olduğu kısımdan toprak sıyrılarak aşağı doğru hareket eder. Bu doğa olayı büyüklüğüne bağlı olarak son derece riskli olmaktadır. Geçmişte olan heyelan olaylarında yaşanmış can ve mal kaybı bilgileri bu olayın ne denli tehlikeli olduğunu göstermektedir. Türkiye'de 1988 yılında Trabzon heyelanı, 1995 yılında da Isparta heyelanı yaşanmıştır. Bu iki heyelanda da onlarca can kaybı yaşanmıştır.

HEYELAN NASIL OLUŞUR, NEDENLERİ NELERDİR?

Heyelan farklı dış etkilerden sonucunda tetiklenen bir doğa olayıdır. Kuvvetli eğim, aşırı yağış, zemin özellikleri, tabakalanma, beşerî çalışmalar ve yer çekimi kaymayı etkileyen başlıca faktörler arasındadır. Bunlar arasından eğim, heyelanlara sebep olan en önemli faktör olarak kabul edilmektedir. Yamacın ya da şevin eğimi arttıkça kütlenin hareketi kolaylaşmaktadır. Türkiye'de özellikle Karadeniz kesiminde görülen heyelanların temel sebebi yamaç eğimi olarak bilinmektedir.

Yağış ve yeraltı suları, heyelan oluşmasını tetikleyen ikinci büyük etmen olarak bilinir. Zemin boşluklarına sızan su, taneciklerin sürtünmesini azaltarak, kaymayı kolaylaştırır. Bu sebeple yağışlı mevsimlerde heyelan oluşma riski doğrudan artış gösterir. Zemin özellikleri ve tabakalanma benzer sebeplerle heyelanı tetikler. Zeminin su alan bir yapısı varsa ya da tabakalar yamaca paralel bir eğime sahipse, bu da heyelanı davet eder. Heyelanı tetikleyen nedenler yalnızca doğa olayları değildir. Heyelana elverişli bir bölgede yapılan inşaat çalışmaları da zeminin kayma riskini etkilemektedir. Bu sebeple; yol, tünel ya da baraj çalışmalarında önlem alınmadığı taktirde sık sık heyelan ile karşılaşılmaktadır.