Popüler Haberler |

Hatim Duası Nedir? Hatim duası Arapça okunuşu ve Türkçe Meali

Hatim Duası Nedir, nasıl yapılır sorusu Ramazan'la birlikte sorulmaya başlandı. Kur'an'ı hatmeden kişiler, hatim duasını nasıl yapıldığını türkçe mealini merak ediyor. Diyanet, hatim duası konusunda hemfikir. Birçok fazileti bulunan hatim duası, Kur'an'ı hatmeden, okuyup bitiren müslümanlar tarafından okunur. Perki hatim duası nasıl yapılır? Hatim duasının arapça okunuşu ve türkçe meali nedir? Detaylar haberimizde...

Hatim Duası Nedir? Ramazan'ın gelmesiyle birlikte müslümanlar Kur'an'ı daha çok okuyor. Oruçlarını tutup ibadet eden vatandaşlar, bir yandan da Kur'an'ı hatmetmeye çalışıyor. Kur'an'ı hatmeden kişiler tarafından okunan hatim duası nedir, hatim duası nasıl yapılır, hatim duası türkçe meali nedir sorularına yanıt arıyor. İşt yanıtı...

 

HATİM DUASI NEDİR?

Hatim duası, Kur'an-ı Kerim'i hatmedenlerin, hatim sonrası okudukları duadır. Allah katında bu duanın makbul olduğu bilinir. Hatim duası Diyanet tarafından resmi belirtilen duadır. Bu duada kişilerin Allah katında; ibadetini yerine getiren, kulluk görevini yapan sıfatları bulunur. Hatim duası ile Peygamber efendimiz(a.s)'den Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeye yönelik pek çok hadisler bulunmaktadır. Hadislerde de dile getirilen ibadet unsurları; hatim ile tamamlanmış olup, Allah katında duaları kabul görülen kimseler oldukları detayı da yer almaktadır.

 

Peygamber efendimizin(a.s)'in Kur'an-ı Kerim'i hatmettikten sonra hatim duası yaptığına yönelik rivayeti İbn Kesîr tarafından dile getirilmiştir.

Hatim duası nasıl yapılır Diyanet Hatim duası Türkçe ve Arapça okunuşu

HATİM DUASI NASIL YAPILIR?

Hatim duası, Kur'an-ı Kerim hatim edildikten sonra iki farklı şekilde yapılabilir. Elbette hatim duasında bu farklılıkların önemi yoktur. Gereken Allah rızası için namaz kılıp, ardından hatim duası okuyarak yaparsınız. Gerekse de Kur'an-ı Kerim'İ aktardıktan sonra kıbleye doğrularak hatim duası yaparsınız. Namaz kıldığınız vakit, bittikten sonra hatim duası secdeden kalkmadan okunmalıdır. Namaz kılamayacak durumda olanlar içinse mutlak suretle kıbleye doğru okunmalıdır.

 

Hatmettiği Kur'an-ı Kerim için hatim duası Arapça okunur. Arapça okunan hatim duası ile birlikte isterseniz istihare duası da okuyabilirsiniz. Bununla Allah katında hatim edilen Kur'an-ı Kerim için tekrar hatim etmeye, yönlendirmeye ve rabbin rızasının alınıp, alınmadığı konusunda emin olmak için okunur.

HATİM DUASI TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

Hatim duası diyanette geçen birebir doğru duadır. Elbette ki diğer dualarda hatim duaları ile birlikte okunabilir. Ancak hatim duasının tamamını diyanet belirlemiştir.

Hatim Duası Türkçe Okunuşu

Sadekallâhü’l-‘azîm ve belleğa Rasûlühü’l-Kerîm.
Ve nahnü ‘alâ zâlike mineş-şâhidîn.

Rabbenâ âmennâ bimâ enzelte vet-teba’ner-Rasûle fektübnâ meaş-şâhidîn.

ya da kısaca olarak

Sübhâne Rabbiyel-‘aliyyil-â’lel-vehhâb.

denilebilir.

Hatim Duası Türkçe Meali ve Anlamı;

''Yüce olan Allah, şüphesiz doğru söylemiştir. Onu Peygamberimiz(a.s) bize ulaştırmıştır.''

Ardından hatim duası okunur(Satır satır Arapça ve Türkçe meallerine yer verilmiştir.);

''El - hamdü lillahi Rabbil - Alemin.
Vel-akibetü lil-müttekin. Vela ‘udvane illa ‘alezzalimîn.
Ves-salatü ves-selamü ‘alâ Rasulina Muhammedin ve ‘alihi ve sahbihi ecme'in.''

''Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. İyi sonuç müttakilerindir. Düşmanlık ancak zalimler içindir. Peygamberimiz Hz.Muhammed(a.s)’e, onun bütün ehl-i beytine ve ashabına salat ve selam olsun.''

''Rabbena takabbel minna inneke ente’s-semi’ul-‘alim.
Ve tüb ‘aleyna ya Mevlana inneke ente’t-tevvabür-Rahim.
Vehdina ve veffikna ilel-hakkı ve ila tarikın müstekîm. Bi beraketil-Kur’anil-‘aziîm.''

'' Ey Rabbimiz! Bizden ibadetlerimizi kabul buyur! Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
Ey Mevlamız! Bizim tövbelerimizi kabul eyle!. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver! Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle!. Yüce Kur’an-ın hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber hürmetine.''

Kısımları ile beraber devam eden hatim duası okunup tamamlanır. Ardından da fatiha suresi okunarak hatim edilen Kur'an-ı Kerim için hatim duası bitirilir.