Popüler Haberler |

Hamileler bebeği için fitre verebilir mi? Doğmamış bebek için fitre gerekir mi?

Hamile kadın bebeği için fitre verebilir mi? Mübarek Ramazan ayında fitre olarak bilinen fıtır sadakası verebilecek kişilerin, Ramazan Bayramı öncesine kadar bu ibadeti yerine getirmesi gerekir. Fitre verebilecek kadar zengin olanlara vacip olan fıtır sadakası anne karnındaki bebek için verilebilir mi? Doğmamış çocuk için fitre verilmesi gerekir mi?

Hamileler doğmamış bebekleri için fitre verebilir mi daha doğrusu anne karnındaki bebek için fitre verilmesi gerekir mi soruları Ramazan ayı içinde oldukça merak edilen konulardan. Şu mübarek günlerde verilmesi gereken fitre ya da fıtır sadakasını kimler verebilir?

HAMİLELER BEBEĞİ İÇİN FİTRE VEREBİLİR Mİ?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

Doğmamış bebeğe fitre vermek gerekir mi? Doğmamış çocuğun fitresini vermek gerekmez.

Fitre kimlere verilmez?

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir

Bebek için fitre vermek gerekir mi?
Fıtır sadakasının dinen gerekmesinin (vücub) sebebi, ilgili hadislere dayanılarak “sağ olma” (sağ olarak Ramazan bayramına kavuşmuş olma) şeklinde belirlenmiştir. Bu itibarla Ramazan bayramından önce doğan bebekler için fitre vermek gerekir.